Post-War and Contemporary Art (results)
21 May 2020 7 PM CET

Hammer price: 65,000 PLN
LOT number
5

Hammer price: 65,000 PLN

oil/canvas, 55 x 38 cm
signed and dated on the reverse of the stretcher: 'S.Fijalkowski 12 IX.94'
ID: 85124
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman, (ed.) Urszula Hofman, Warsaw 2018, p. 197 (ill.)
More information
„Autostrady” to bodaj najsławniejszy cykl prac Stanisława Fijałkowskiego, który artysta rozwijał przez wiele lat swojej twórczości. Powstawały od lat 70. i były skrzętnie dokumentowane przez malarza – odnotował on 108 prac zawierających w tytule to słowo-klucz. Fijałkowski mówił o nich: „‚Autostrada’ jest nowoczesnym symbolem drabiny Jakubowej. To łączność ziemi z niebem, czyli materii z duchem. Uważam, że tylko symbol prosty, zarazem wieloznaczny, bliski abstrakcji, daje się rozmaicie interpretować. Każdy może go na swój sposób przeżywać w zależności od bogactwa, jakie w sobie nosi” (Monika Małkowska, Z głowy do głowy, dostępny na: https://www.weranda.pl/). Drabina Jakubowa to starotestamentowa wizja senna Jakuba, który ujrzał konstrukcję łączącą ziemię z niebem. Po niej do ludzi mieli schodzić aniołowie. Scena niejednokrotnie inspirowała artystów od średniowiecza do współczesności. Zobrazowali ją m.in. późnobarokowy malarz Michael Willmann, angielski romantyk William Blake czy oniryczny symbolista Marc Chagall. W obrazach Fijałkowskiego z tej serii dominuje zagarniająca widza przestrzeń. Kompozycje tworzą pasy – drogi przecinające się pod różnymi kątami, prowadzące w górę, w dół, na boki. Ich wyjście poza płótno ogranicza cienki kontur utrzymujący je w granicach wyznaczonych przez przestrzeń obrazu. Opracowywane przez Fijałkowskiego autostrady, na pozór podobne do siebie, ujęte są w charakterystyczne dla malarza, uproszczone formy – czasem wręcz przypominające zestawione ze sobą połacie kolorów. Kiedy jednak przyjrzeć im się bliżej, można dostrzec subtelności zawarte w detalach. Prezentowana „Autostrada” wykonana została w połowie lat 90., kiedy artysta rozwinął już swoją ideę przedstawiania „drabin do nieba”. Kompozycja przyciąga widza mistrzowskim wręcz zestawieniem kolorów.