Post-War and Contemporary Art. Op-art and geometric abstraction (results)
29 November 2018 7 PM CET

Hammer price: 4,000,000 PLN
LOT number
104

Hammer price: 4,000,000 PLN

oil/canvas, 203 x 203 cm
signed, dated and described on the reverse: ‘FANGOR | M 39 1969’
paper labels on the reverse from The Salomon R. Guggenheim Museum in New York, Fibak Gallery in Warsaw and Sotheby’s New York
descriptions on the reverse: 'Fangor 341.10 (TOP) | Fangor | #16 (B01M0M)'
ID: 64840
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
 • The Solomon R. Guggenheim Museum Collection, New York
 • private collection, Morristown, New Jersey
 • Sotheby’s New York, 2007
 • The Wojciech Fibak Collection, Monte Carlo
Literature
 • Fangor, exhibition catalogue, The Solomon R. Guggenheim Museum,New York 1970, no. 16, p. 18 (ill.)
 • Fangor, exhibition catalogue, Stefan Szydłowski, Cezary Ślaziński [ed.], Warsaw 2007 (front cover)
 • Wojciech Fangor. Space as Play, exhibition catalogue, Stefan Szydłowski [ed.], National Museum in Krakow, Krakow 2013, p. 10-11, 413 (ill.)
 • Fangor. Color and Space, Magdalena Dabrawski [ed.], Milano 2018, p. 125 (ill.)
 • Contemporary Art From The Collection of Wojciech Fibak, exhibition catalogue, The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2018, p. 101 (ill.)
Exhibited
 • Fangor, solo exhibition, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 18.02.1970-07.02.1971
 • Fort Worth Center Museum, Fort Worth, 4.04-9.05.1971
 • University Art Museum, Berkeley, 4.07-15.09.1971
 • Fangor, Fibak Gallery, Warsaw 24.06-25.07.2007
 • Wojciech Fangor. Space as Play, National Museum in Krakow, 20.10.2012-20.01.2013
 • Contemporary Art From The Collection of Wojciech Fibak, The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz, 23.06-26.08.2018
More information
„M39” wraz z 33 innymi płótnami powstało specjalnie na indywidualną wystawę artysty w The Solomon R. Guggenheim Museum. Podobnie jak w poprzednich realizacjach artysta kontynuował swoją koncepcję pozytywnej przestrzeni iluzyjnej, która rozciąga się między płótnem a widzem i zasadza się na naturalnych funkcjach aparatu optycznego. Obrazy te nie są ograniczone ramami, stanowią otwarte kompozycje, które pulsują ruchem i kolorem. Prace Wojciecha Fangora po raz pierwszy zostały zaprezentowane nowojorskiej publiczności w trakcie wystawy „15 Polish Painters” w 1961. Cztery lata później został zaproszony do udziału w kolejnej ważnej wystawie, mającej wpływ na obraz sztuki lat 60. Mowa o „The Responsive Eye”, która eksponowana była w The Museum of Modern Art w Nowym Jorku, a następnie jako wystawa podróżująca dotarła do St. Louis, Seattle, Pasadeny i Baltimore. Po kontakcie z obrazami Fangora amerykański krytyk John Gruen stwierdził: „Ta umiejętność Fangora polega na tym, że potrafi on uzyskać pulsowanie kolorów w stopniu, który prawie powoduje ból, kiedy się na nie patrzy. (…) Ale kiedy oko przyzwyczai się do tego efektu, odkrywamy harmonijną konstrukcję jego abstrakcyjnych kształtów (przeważnie w kształcie ameby lub kół) i ostateczny efekt jest olśniewającą i piękną lekcją tworzenia sztuki optycznej, w jej najgłębszej i najbardziej lirycznej postaci” (John Gruen, Angels in Treetops, „New York Magazine”, 4 stycznia 1971, [cyt. za:] Bożena Kowalska, Fangor. Malarz przestrzeni. Warszawa 2001, s. 179). Tytułowa litera M jest oznaczeniem pracowni w Madison, w której powstało prezentowane płótno. Indywidualna wystawa w Solomon R. Guggenheim Museum w 1970 stanowiła symboliczne ukoronowanie twórczości Wojciecha Fangora i potwierdzenie jego istotnej roli na międzynarodowej scenie artystycznej. Magdalena Dabrowski zwróciła uwagę, że sama zaskakująca architektura przestrzeni muzealnej zdawała się być zaprojektowana do ekspozycji tych prac, które podobnie jak forma budynku wciągały odbiorcę w optyczną iluzję. „Architektura i malarstwo komponowały się w sposób organiczny. Tak więc oko widza stojącego w centrum rotundy, na parterze, ślizgało się po wibrujących, kolorystycznych przestrzeniach ramp, rozmieszczonych na różnych poziomach, stwarzając wrażenie wnętrza wypełnionego różnymi drgającymi barwami” (Magdalena Dabrowski. Fangor – epizod nowojorski: Guggenheim 1970, [cyt. za:] Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra, [red.] Stefan Szydłowski, Kraków 2012, s. 132). Poglądy Fangora na problemy przestrzenne w malarstwie stanowiły novum również w Stanach Zjednoczonych. O ile inni artyści tworzący w duchu op-artu w swoich dokonaniach skupiali się na płaszczyźnie obrazu, tak Fangor swoje eksperymenty skierował ku analizie przestrzeni realnej, bowiem „uważał, że istotą jest realna przestrzeń otaczająca widza, odnotowana w czasie jako element powodujący powstanie nowych relacji pomiędzy formą, kolorem i światłem” (Magdalena Dabrowski. Fangor – epizod nowojorski: Guggenheim 1970, [cyt. za:] Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra, [red.] Stefan Szydłowski, Kraków 2012, s. 133). Obrazy Fangora, pozostające w obrębie sztuki nieprzedstawieniowej, kreowane są za pomocą form miękkich, organicznych. Do tej inspiracji naturą artysta chętnie się przyznawał. Rodzina Fangora po I wojnie światowej przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy, gdzie urodził się artysta. Jego matka Wanda z Chachlowskich, która była pianistką, przekazała synowi zamiłowania artystyczne. Twórca wspominał, że, odkąd sięga pamięcią, potrzebował malowania, które traktował jako formę poznawania świata, ale także radzenia sobie z najwcześniejszymi lękami i grozą. Wyczulony był także na wszelkie wrażenia towarzyszące procesowi powstawania zarówno rysunku, jak i obrazu – aromaty kredek, akwareli i farb olejnych. Według Fangora w procesie tworzenia biorą udział wszystkie zmysły, intelekt, emocje, które powinny ze sobą harmonijnie współdziałać. Wspominał, że traktowanie malarstwa jako odskoczni od samotności, przy nie najlepszym radzeniu sobie z nauką, napawało ojca niepokojem, zaś matkę entuzjazmem. Artysta żartował, że w owych czasach zwykło się stawiać znak równości między pociągiem do malarstwa, a tym do alkoholu.