Post-War and Contemporary Art (results)
6 December 2018 7 PM CET

Stefan Gierowski (b. 1925)
"Krol Dawid", 1956
Hammer price: 100,000 PLN
LOT number
19
Stefan Gierowski (b. 1925)
"Krol Dawid", 1956

Hammer price: 100,000 PLN

oil/canvas, 110 x 64 cm
signed and described with a pencil on the stretcher: 'Gierowski Krol Dawid'
on the reverse the paper sticker with the description of the artwork in French: 'Stefan GIEROWSKI | 12. “Le roi David” | huile 105 x 70'
on the reverse the paper sticker from Centralne Biuro Wystaw Artystycznych with the description of the artwork
ID: 64347
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
Zaprezentowana praca „Le roi David” („Król Dawid”) wyróżnia się w sposób szczególny na tle dorobku artysty. Gierowski zadebiutował w 1949 na wystawie przeglądowej zorganizowanej przez kielecki oddział ZPAP. Od połowy lat 50. młody twórca był związany przede wszystkim z Galerią Krzywe Koło, której współtworzył program wraz z Marianem Boguszem, a pod koniec dekady ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie pobierał nauki w pracowniach profesorów Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. „Król Dawid” powstał rok po najważniejszej w dorobku młodego artysty wystawie, która miała miejsce w warszawskim Arsenale w 1955. Jest to figuratywna realizacja utrzymana w ciemnych barwach fioletów, granatów, brązów oraz beżów. Przedstawiona przez malarza postać to biblijny król Izraela, autor psalmów, wyobrażany przez licznych artystów z harfą. Król Dawid ze względu na swoją historię oraz niejednoznaczność moralną działań stał się inspiracją dla wielu twórców, m.in. Michała Anioła, Berniniego czy licznych współczesnych artystów. Badacze twórczości Gierowskiego podkreślają, iż połowa lat 50. to okres przełomowy w rozwoju jego stylu. To właśnie w tym momencie artysta obrał nowy kierunek w swojej sztuce. Młody malarz rozpoznał w świetle i przestrzeni istotę obrazów: „Uznałem za najbliższą moim skłonnościom krańcową decyzję poprzedników, że barwa, forma i materia są treścią obrazu i jedynym autonomicznym malarskim środkiem przekazu. Dawało to szansę istotnego pogłębienia moich wyobrażeń o rzeczywistości i opartego na faktach realistycznego widzenia przedmiotu moich zainteresowań, którym stał się problem światła i przestrzeni” (Stefan Gierowski, 07.07–30.07.1967,Wystawa Malarstwa Stefana Gierowskiego, Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, dostępny na: https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/stefan-gierowski).