Post-War and Contemporary Art (results)
6 December 2018 7 PM CET

Henryk Musialowicz (1914 - 2015)
Form the series "Angels", 1994/6, 1994/6
Hammer price: 15,000 PLN
LOT number
28
Henryk Musialowicz (1914 - 2015)
Form the series "Angels", 1994/6, 1994/6

Hammer price: 15,000 PLN

oil, relief/fiberboard, 109 x 89 cm (dł. całk.:)
signed lower right: 'MUSIALOWICZ'
signed, dated and described on the reverse: 'Z CYKLU | „ANIOLY” | 110 X 90 | 1994/96 | MUSIALOWICZ’
on the reverse the paper sticker with the dimensions of the artwork
ID: 65220
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
Musiałowicz jest i zawsze był outsiderem. Dlatego nie da się jego twórczości zakwalifikować do żadnego z nurtów czy tendencji w sztuce, które mają swoje nazwy. Artysta zawsze był przeświadczony o tym, że celem tworzenia sztuki jest zawarte w niej przesłanie, że jej zadaniem jest skłanianie widza do kontemplacji, zadumy, rozważań”.

– BOŻENA KOWALSKA

W cyklu „Reminiscencje” Henryk Musiałowicz podejmował szereg zagadnień egzystencjalnych. Sam artysta tak wypowiadał się o swojej sztuce: „Chcę, aby moja sztuka miała jakąś wewnętrzną siłę i zmuszała do refleksji. By niosła nadzieję, będąc metaforą ludzkiego losu, w który wpisane są zarówno cierpienie, odrodzenie odradzenie i ukojenie” (Ewa Bogusz-Bołtuć, Człowiek i artysta. Wywiad z Henrykiem Musiałowiczem, „Estetyka i krytyka” 2004, nr 6 (1/2004), s. 55–56).

Artysta we wspominanym cyklu, podobnie jak w „Sacrum” czy „Epitafium”, odwołuje się do osiowości, a w centrum – zarówno formalnym, jak i treściowym obrazu – stawiała człowieka. To właśnie sylwetka ludzka stała się dla autora kompozycyjnym szkieletem. Uproszczenia oraz geometryzacja zbliżają ludzkie kształty do formy metaforycznego znaku. Obrazy powstałe w ramach serii są niezwykle lapidarne, jeśli chodzi o paletę barwną – Musiałowicz posługiwał się przede wszystkim czernią oraz czerwienią. W efekcie prace z cyklu „Reminiscencje” charakteryzuje atmosfera tajemniczości oraz złowieszczy nastrój.

Henryk Musiałowicz często w swojej twórczości, zarówno malarskiej, jak i rzeźbiarskiej, powraca do atmosfery oraz wydarzeń czasu wojny i okupacji. Tym zagadnieniom artysta poświęcił przede wszystkim swoje pierwsze realizacje. W licznych pracach nawiązywał do zniszczonej Warszawy oraz jej powojennej atmosfery.