Post-War and Contemporary Art (results)
6 December 2018 7 PM CET

Jan Lebenstein (1930 - 1999)
"Figure Axil 187" ("Owl"), 1963
Hammer price: 130,000 PLN
LOT number
22
Jan Lebenstein (1930 - 1999)
"Figure Axil 187" ("Owl"), 1963

Hammer price: 130,000 PLN

oil/canvas, 100 x 65 cm
signed lower left: 'Lebestein' and dated lower right.: '63'
signed, dated and described on the reverse: 'Lebenstein | figure no 187 | 1963 | 187 | 1965'
on the reverse the paper sticker with the description of the artwork, the exhibition sticker and the stamp: 'Lebenstein | ARCHIWUM'
ID: 65144
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
 • Zofii Brezy's collection
 • Wojciech Fibak's collection, 1991
 • private collection, Warsaw
Literature
 • Jan Lebenstein, exhibition catalogue, [introduction] Jean Cassou, Palais des BeauxArts, Brussels, 25.06-5.05.1964
 • Jan Lebenstein, exhibition catalogue, [ed.] Mariusz Hermansdorfer, National Museum in Wroclaw, Wroclaw, 29.04-10.06.1977, pop. cat. 14, p. 4
 • Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibakow, exhibition catalogue, National Museum in Warsaw, 23.05-9.08.1992, National Museum in Poznan 22.08-25.10.1992, Oficyna Wydawnicza Auriga, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warsaw 1992, p. 266 (ill.)
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, exhibition caatalogue, Panstwowa Gallery of Art in Sopot, Sopot 8.07-4.10 .1998, Panstwowa Gallery of Art in Sopot,
 • 1998, p. 130 (ill.)
 • Polski Paryz od Michalowskiego do Lebensteina, malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, exhibition catalogue, Historical Museum in Wroclaw, Stary Ratusz 30.10-31.12.1998, published by Historical Museum in
 • Wroclaw, 1998, p. 130 (ill.)
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, exhibition catalogue, Museum of history of Lodz, 02.1999, published by Museum of History of Lodz, 1999, p.130 (ill.)
 • Polski Paryz. École de Parip. Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystow polskich i polsko-zydowskich XIX i XX wieku zwiazanych z Paryzem od Piotra Michalowskiego do Jana Lebensteina,
 • exhibition catalogue, National Museum in Szczecin, 12.1999-03.2000, published by National Museum in Szczecin, 2000, p. 268 (ill.)
 • Jan Lebenstein. Demony, exhibition catalogue, [ed.] Grazyna Grochowiakowa, [ed.] J.Gola, Museum of Literature named after Adam Mickiewicz in Warsaw, Warsaw 04-06.2005, p. 131, nr 82 (ill.)
 • Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibakow, Fibak Gallery, Warsaw, 2007, p. 107 (ill.)
 • Jan Lebenstein. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaka, exhibition catalogue, Fibak Gallery, 2009, p. 4 (ill.)
 • Nowe obrazy. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibakow, Fibak Gallery, Warsaw, 2010, p. 130 (lil.)
Exhibited
 • Jan Lebenstein, Palais des Beaux-Arts, Brussels 25.04 – 6.05.1964
 • Jan Lebenstein, National Museum in Wroclaw, 29.04 – 10.06.1977
 • Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibakow, National Museum in Warsaw, 23.05-9.08.1992
 • Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibakow, National Museum in Poznan, 22.08-25.10.1992
 • École de Paris: artysci zydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, Palac Sztuki in Cracow Towarzystwa Przyjaciol Sztuk Pieknych, 07 08.1998
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Panstwowa Gallery of Art in Sopot, Sopot, 6.07-3.05.1998
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Historical Museum in Wroclaw, Stary Ratusz, 30.10-31.12.1998
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Historical Museum of Lodz, Lodz, 02.1999
 • Polski Paryz. Od Michalowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, BWA Contemporary Art Gallery in Olsztyn, 10.06-26.09.1999
 • Polski Paryz. École de Parip. Kolekcja Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystw polskich i polsko-zydowskich XIX i XX wieku zwiazanych z Paryzem od Piotra Michalowskiego do Jana Lebensteina, National Museum in Szczecin, 12.1999 03.2000
 • École de Paris artysci zydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka. Wystawa malarstwa artystow polskich i polsko-zydowskich XIX i XX wieku
 • zwiazanych z Paryzem od Piotra Michalowskiego do Jana Lebensteina, Okregowe Museum in Leszno, 5.05-2.07.2000
 • Polski Paryz XX wieku. Od Wladyslawa Slewinskiego do Jana Lebensteina – z kolekcji Wojciecha Fibaka, The National Gallery of Art “Zamek” in Poznan, Poznan 17.07.2000-09. 2000
 • Jan Lebenstein. Demony, Museum named after Adam Mickiewicz in Warsaw, 04-06.2005
 • Jan Lebenstein. Demony, Lubelskie Museum in Lublin, 06-07.2005
 • Jan Lebenstein. Demony, National Museum in Poznan, 07 – 09.2005
 • Jan Lebenstein. Demony, National Museum in Szczecin, 10 – 11.2005
 • Zblizenie: Jan Lebenstein (1930-1999), Senatorska Gallery, Warsaw, 10.07-6.08.2007
 • Jan Lebenstein. Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaka, Bohema Hotel, Bydgoszcz, 2009
More information
„Figura osiowa 187” z 1963 to jedna z najbardziej wyjątkowych prac Jana Lebensteina, pochodząca ze szczytowego okresu jego twórczości. Wielokrotnie wystawiana i reprodukowana, znajdowała się w ważnych kolekcjach. Praca została również zaprezentowana w filmie „Jan Lebenstein – dziennik samotnika”, zrealizowanym przez Andrzeja Wolskiego w 1999. W 2000 na Krakowskim Festiwalu Filmowym film zdobył Nagrodę Główną „Srebrnego Lajkonika” za udany portret artysty, pozwalający w pełni ujawnić talent i mądrość Jana Lebensteina. Międzynarodowa sława, którą przyniosły Lebensteinowi jego figury osiowe, sprawiła, że ten rodzaj kompozycji znalazł się na szczycie najbardziej rozpoznawalnych motywów malarstwa współczesnego. Sam artysta mówił o nich: „‚Figury osiowe’ były obrazami pojęciowymi, tzn. rzutowały naturę w sposób wyabstrahowany na obraz, a nie przedstawiały przedmiotu w sposób bezpośredni. Wbrew twierdzeniu, że symetria jest ideą głupców, odwoływałem się do jednej z prawd zasadniczych, do jednej z najbardziej dla mnie frapujących struktur w naturze. Frapowała mnie także pewna statyka, zastygłość organizmu w formie nieruchomej, co wydaje mi się być ideałem w malarstwie. Łączyło się to także z wewnętrzną strukturą malarstwa, które samo w sobie jest przecież sztuką statyczną. Były to właściwie znaki żywych organizmów, totemy ,przedstawione – jak dzisiaj widzę – w sposób zakamuflowany. Kamuflaż ten uległ z czasem skasowaniu na korzyść przedstawienia samego obiektu naturalnego. Znak przestał być idealny, zaczął się ucieleśniać. Dawna idealna symetria zmieniła się teraz w przedstawienie profilowe, przedstawiające obiekt z profilu, w zastygłym ruchu. Niektórzy szukają dość powierzchownie w tych stworach – całkowicie przecież imaginowanych – jakichś analogii do paleontologii. Będąc człowiekiem współczesnym, znalazłem naturę nie gdzie indziej, a w muzeum. Komiczne jest, że dziś, mieszkając w wielkich miastach, idziemy oglądać naturę do muzeum, a nie do lasu albo w pole. Do muzeum nie idę jednak po inspirację, ale po potwierdzenie własnych imaginacji” (Jan Lebenstein, portrety wewnętrzne. Rozmowa z Janem Lebensteinem, „Kultura” nr 11, 12.03.1967). „Figura osiowa 187” jest interesująca również ze względu na swoją nietypową ikonografię. Zazwyczaj bowiem „potworną” anatomię „Figur osiowych” trudno rozszyfrować. W tym przypadku kompozycja przypomina figuratywne przedstawienie sowy. Wiąże się to z przemianą w twórczości Lebensteina, która nastąpiła około 1962. Artysta zaczął wówczas pracować nad „Bestiariuszem”. Inspirowały go, jak sam przyznawał, wycieczki do paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, w którym obserwował szkielety zanurzone w skamielinach. Znamiennie o biologicznych zainteresowaniach artysty pisał niedawno Krzysztof Pomian: „Pewien zoolog, który odwiedził w latach 60. pracownię Lebensteina, zauważył, że choć przedstawione na nich zwierzęta nie istnieją, ale mogłyby istnieć, są biologicznie przekonywające. Wyobraźnia dorównała przyrodzie. Stąd kolejny krok doprowadził do malowania rzeczywistości widzialnej, ale tak, by odsłonić w niej to, co pozostaje niedostępne dla normalnego spojrzenia. By za ciałem zobaczyć szkielet, za zachowaniem – jego ukryte pobudki i skałę pod warstwą piasku. (…) Podjęcie bliskiej Witkacemu problematyki człowieczeństwa i zwierzęcości świadczy, że istotnym czynnikiem tej ostatniej przemiany było świadome nawiązanie do sztuki okresu modernizmu, wyprzedzające o co najmniej dziesięć lat paryską wystawę symbolizmu europejskiego i inne przejawy powrotu tej epoki do łask. Jakoż już w 1965 roku Jan Cybis notował w swym dzienniku: ‚Tadeusz Brzozowski i Jan Lebenstein mówią o Böcklinie – nie o Cézannie – jako o gwieździe pierwszej wielkości’” (Krzysztof Pomian, Czas Lebensteina, [w:] Jan Lebenstein, [red.] Małgorzata Kurasiak, Teresa Rostkowska, Galeria Zachęta, Warszawa 1992, s. nlb.).