Post-War and Contemporary Art (results)
6 December 2018 7 PM CET

Kazimierz Mikulski (1918 - 1998)
"Before the breakfast", 1965
Hammer price: 110,000 PLN
LOT number
13
Kazimierz Mikulski (1918 - 1998)
"Before the breakfast", 1965

Hammer price: 110,000 PLN

oil/canvas, 66 x 47 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Przed śniadaniem | Kazimierz Mikulski | [unreadable] 1965' and the sticker with the description of the artwork in English
ID: 65616
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
"Mikulski jest w pierwszym rzędzie lirycznym poetą pięknej baśni. I był nim, zanim stał się malarzem i scenografem i zanim napisał swój pierwszy wiersz. Z tej też zapewne przyczyny nawet rzeczowi i chłodni w swych analizach krytycy uciekają w zetknięciu się z jego sztuką w poezję. I maja rację, gdyż drzwi do ujętej w widzialny kształt wyobraźni artysty najłatwiej otwiera się kluczem poezji".

– JERZY MADEYSKI