Post-War and Contemporary Art (results)
29 May 2014 7 PM CET

Rajmund Ziemski (1930 - 2005)
"Pejzaż niebieski", 1959 r.
Hammer price: 75,000 PLN
LOT number
36
Rajmund Ziemski (1930 - 2005)
"Pejzaż niebieski", 1959 r.

Hammer price: 75,000 PLN

oil/canvas, 85 x 30 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'R. Ziemski | 59'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'RAJMUND
ZIEMSKI | (...) | 85 x 130 | "PEJZAŻ NIEBIESKI"'
 
 
WYSTAWIANY:
- 26.02-16.03.2014, Galeria DAP, Dom Artysty
Plastyka, Warszawa, "Rajmund Ziemski - malarstwo lata 60"
 
 
O
pierwszym etapie swojej twórczości Artysta mówił: "W okresie wystawy w
Arsenale, a zresztą i później, w latach 1956-57, moje obrazy bliskie były
malarstwu figuratywnemu; obracałem się w świecie realiów znanych, realia te
wystarczały jeszcze treściom, które chciałem pokazać. Ale z czasem okazało się,
że dla spraw, jakie mam do powiedzenia, dla treści, jakie chcę w swoich
obrazach zamknąć, muszę znaleźć formy będące czymś w rodzaju syntezy, formy
kreujące, a nie naśladowczo-powtarzające; formy, których sugestywność
odpowiadałaby zamierzonemu celowi." Poszukiwanie owych form sugestywnych
szybko doprowadziło jednak Artystę do odrzucenia sugestii przedmiotowych, tematycznych
i skupieniu się na specyficznym obszarze inspiracji, jakim jest świat przyrody.
Inspiracje znajdowały jednak rozmaity wyraz plastyczny - była to droga od
początkowych pejzaży "rzeczywistych", poprzez "baśniowe" do
"metaforycznych" (jak je określa Aleksander Wojciechowski).
 
 
Estymacja: 65 000 - 75 000