Post-War and Contemporary Art (results)
19 May 2016 7 PM CET

Hammer price: 780,000 PLN
LOT number
6

Hammer price: 780,000 PLN

oil/canvas, 127 x 127 cm
signed, dated and described on the reverse: 'FANGOR | SU 14 1971 | 50 x 50" '
deposit labels from National Museum in Poznan on the reverse
ID: 41495
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • acquired directly from the artist, 2002
  • private collection, Poland
Literature
  • Wybor Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, Jan Tarasin, Tomasz Ciecierski, Wlodzimierz Jan Zakrzewski, Leon Tarasewicz, exhibition catalogue, National Gallery of Art, Sopot 2010
  • Fangor. 50 lat malarstwa, exhibition catalogue, "Zacheta" Gallery, Warsaw 1990
Exhibited
  • In 2012-16 painting was exhibited in National Museum in Poznan
  • "A Choice Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, Jan Tarasin, Tomasz Ciecierski, Wlodzimierz Jan Zakrzewski, Leon Tarasewicz", National Art Gallery, Sopot, 12.08 10.10.2010
  • "Fangor. 50 Years of Painting", Zacheta Gallery, Warsaw, 1990
More information
„Obrazy bezkrawędziowe powstały w okresie kiedy zajmowałem się współpracą z architektami. Fascynowała mnie wtedy nie tylko funkcja architektury, jej praktyczne konieczności, czy estetyczne i historyczne dziedzictwo, ale tajemnicze medium, w którym powstała. Trójwymiarowa przestrzeń, którą można było formować i którą można było penetrować. (…) wyjątkowość i niezależność koloru powodowała też większą niezależność przestrzenną od powierzchni obrazu. Ta niezależność od powierzchni obrazu zwiększała się wraz z większą niezależnością w wypadku koła, elipsy lub fali, które poprzez krzywizny kontrastowały z prostokątnym układem brzegów obrazu. Tak zaczęły się koła i fale oraz rozwinięcie fal w układy prostej i odwróconej symetrii. A więc koła pełne, monochromatyczne oraz koła z koncentrycznymi kręgami, w których powstały wypadkowe mieszanych kolorów jako dodatkowe kręgi. Ten rodzaj obrazu na początku zawsze był oparty na podłożu białego kwadratu i białego centrum koła. W późniejszym okresie zaczęły pojawiać się kolorowe tła i centra”. Z Wojciechem Fangorem rozmawia Stefan Szydłowski, [w:] Wojciech Fangor, katalog wystawy indywidualnej w Atlasie Sztuki, Łódź 2009, s. 41-55