Polish Young Artists (results)
10 July 2014 7 PM CET

Aleksandra Osa (b. 1988)
Pomost 2, 2012 r.
Hammer price: 2,400 PLN
LOT number
6
Aleksandra Osa (b. 1988)
Pomost 2, 2012 r.

Hammer price: 2,400 PLN

oil/canvas, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'OSA | 4.2012'
 
 
Jest studentką IV roku Wydziału
Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Krzysztofa
Wachowiaka. Uczęszcza również do pracowni fotografii prof. Witolda
Krassowskiego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Jej prace można oglądać na
corocznych wystawach zbiorowych Wydziału Malarstwa ASP, zdjęcia zaś wystawiane
były m.in. w amerykańskim St. Joseph’s Collegiate Institute. W swojej
twórczości malarskiej artystka stara się zinterpretować rzeczywistość za pomocą
środków plastycznych zachowując pozory realizmu. Inspiracje do swoich prac
czerpie z własnego otoczenia traktując temat jedynie jako pretekst do
poszukiwań formy.