Polish Young Artists (results)
27 November 2014 7 PM CET

Hammer price: 1,000 PLN
LOT number
18

Hammer price: 1,000 PLN

oil/canvas, 80 x 120 cm
na odwrociu opisany: 'OSA | 2014'
 
 
 
Jest studentką IV roku
Wydziału Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof.
Krzysztofa Wachowiaka. Uczęszcza również do pracowni fotografii prof. Witolda
Krassowskiego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Jej prace można oglądać na
corocznych wystawach zbiorowych Wydziału Malarstwa ASP, zdjęcia zaś wystawiane
były m.in. w amerykańskim St. Joseph’s Collegiate Institute. W swojej
twórczości malarskiej artystka stara się zinterpretować rzeczywistość za pomocą
środków plastycznych zachowując pozory realizmu. Inspiracje do swoich prac
czerpie z własnego otoczenia traktując temat jedynie jako pretekst do
poszukiwań formy.