Polish Contemporary Art (results)
27 November 2018 7 PM CET

Szymon Roginski (b. 1975)
'West Pomerania' from the series "Poland Synthesis"
Hammer price: 5,500 PLN
Object LOT number
23
Szymon Roginski (b. 1975)
'West Pomerania' from the series "Poland Synthesis"

Hammer price: 5,500 PLN

lightbox, 100 x 120 cm
ID: 51732
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • The artist is usually engaged in fashion and press photography but also creates his own, independent projects. In 2003-06 he realized the 'Poland Synthesis' cycle in which he redefined the popular approach to the national landscape photography. He took photographs in the style of horror movies and American thrillers. There were also references to Ansel Adams’s photography. Roginski continued photographing landscapes in the 'Nokturny' (English: 'Nocturns') series in which he showed peripheries illuminated with neon lights. The work we present is from the 'Warszawa' (English: 'Warsaw') cycle an oniric portrait of a modern city which has experienced war. It depicts the Palace of Culture and Science from the perspective of the intersection of Zlota, Bracka, and Przeskok streets.
More information
Artysta na co dzień zajmuje się fotografią modową i prasową, jednak niezależnie od niej tworzy też własne projekty. W latach 2003-06 realizował cykl "Polska" ("Poland Synthesis"), w którym redefiniował popularne podejście do rodzimej fotografii krajobrazowej. Jego zdjęcia utrzymane były w stylistyce kina grozy i amerykańskich thrillerów, odwoływały się również do fotografii Ansela Adamsa. Tematykę polskich pejzaży artysta kontynuował w serii "Nokturny", w której przedstawiał peryferia, rozświetlane blaskiem neonów. Prezentowana praca pochodzi z cyklu "Warszawa", będącego onirycznym portretem nowoczesnego, doświadczonego przez wojnę miasta. Przedstawia Pałac Kultury i Nauki, widziany od strony zbiegu ulic: Złotej, Brackiej i Przeskok.