Polish Contemporary Art (results)
27 November 2018 7 PM CET

Hammer price: 48,000 PLN
Object LOT number
6

Hammer price: 48,000 PLN

oil/canvas, 70 x 100 cm
signed om the reverse: 'BUJNOWSKI'
ID: 65654
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • Raster Gallery, Warsaw, Poland
  • private collection, Switzerland
  • private collection, Warsaw
Literature
  • Rafal Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, catalogue of solo exhibition, Galeria Sztuki Wspolczesnej Bunkier Sztuki, Cracow 2005 (ill.)
Exhibited
  • Rafal Bujnowski, Malen, Kunstverein Duesseldorf, Germany, 2005
  • Rafal Bujnowski, Painting, Bunkier Sztuki Gallery, Cracow, 23.03-23.04.2005
More information
Sztuka Rafała Bujnowskiego, szczególnie tworzona w okresie studiów na Wydziale Malarstwa, a następnie Grafiki Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie, oraz kilka lat po odebraniu dyplomu ma wyraźnie dadaistyczny rodowód. Ponadto, ironia i absurd prezentowanej na aukcji pracy nawiązują do długiej prześmiewczej tradycji lat 80., kształtowanej przez Grupę Luxus oraz Łódź Kaliską, które eksponowały absurdy życia w PRL-u. Jednak sam Bujnowski podkreślał, że cechujące jego prace dystans i ironia skierowane są nie tylko przeciwko kulturze, czy codziennym realiom, ale przede wszystkim przeciwko malarstwu jako takiemu. Rafał Bujnowski to jeden z najbardziej radykalnych i inteligentnych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch, z pozoru odległych, dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki i obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy artysty to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty ujawniające i zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki, ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy.