Polish Contemporary Art The New Generation after 1989 (results)
23 November 2017 7 PM CET

Radek Szlaga (b. 1979)
"Baldessari Statement" (Leszczyna), 2007-11, 2007-11
Hammer price: 28,000 PLN
LOT number
3
Radek Szlaga (b. 1979)
"Baldessari Statement" (Leszczyna), 2007-11, 2007-11

Hammer price: 28,000 PLN

oil/canvas, 150 x 130 cm
signed, dated and described on the reverse: 'PAN | RDK | 2007 | *Leszczyna* | R. Szlaga | olej/plotno'
ID: 53327
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Radek Szlaga, LETO / Puritan, Warsaw, 2014, p. 112 (il.)
Exhibited
  • SNY/IKONY, solo exhibition, The Arsenal Gallery, Bialystok, Poland 2011
More information
Prezentowana praca została przemalowana w 2011 roku. Początkowo ukazywała stojącą na scenie postawną siłaczkę z hantlami i czterech mężczyzn w kowbojskich ubraniach, siedzących tuż przed nią. Wszystkie postaci zwrócone były ku odbiorcy. Po przemalowaniu kobieta zniknęła, a jej miejsce zajął mężczyzna ukazany jedynie z boku, stojący w pustej sali. Na jej tylnej ścianie widnieje płótno pokryte pismem. Dolna część płótna zakryta została czarnym pasem, nad którym widoczne są twarze dwóch mężczyzn, co stanowi jedyny zachowany fragment pierwotnej kompozycji. Kluczem do interpretacji tego dzieła stał się tytuł obrazu „Oświadczenie Baldessariego”. Szlaga przywołał postać Johna Baldessariego, który według Stevena Zuckera badał fundamentalne dla teorii modernistycznych napięcie panujące pomiędzy tekstem a słowem. W 1971 roku stworzył pracę „I will not make any more boring art”. Artysta wielokrotnie powtórzył to zdanie na płótnie. Działanie to odwoływało się dotradycyjnej kary obowiązującej w szkole. Credo Baldessariego wyrażało pragnienie wykreowania sztuki na miarę potrzeb współczesności. Można przypuszczać, że widoczny w dziele Szlagi obraz stanowi bezpośrednie nazwiązanie do tej pracy. Wykorzystując kompozycję szkatułkową, odniósł się do dyskursu panujących relacji pomiędzy sztuką a odbiorcą (przyzwyczajonym do kultury popularnej), ale również zadał pytanie o aktualność działań artystycznych w dobie wszechobecnej technologii i mass mediów.