Polish Contemporary Art: The New Generation after 1989 (results)
23 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 60,000 PLN
LOT number
7

Hammer price: 60,000 PLN

oil/canvas, 140 x 200 cm
signed on the reverse: `BUJNOWSKI`
ID: 85772
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Rafał Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, catalog of exhibition, Contemporary Art Gallery Bunkier Sztuki, Cracow 2005, ill. 1, p. 9
Exhibited
  • Rafał Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, Contemporary Art Gallery Bunkier Sztuki, Cracow, 23.0323.04.2005
More information
„Podstępy artystyczne Rafała Bujnowskiego, jego przekomarzania z malarstwem, serie ważnych obrazów, dotyczących małych, wyizolowanych problemów, to wszystko może sprawiać wrażenie wielkich przygotowań do namalowania ‘obrazu rozstrzygającego’, obrazu ogarniającego i porządkującego to, co się dzieje pomiędzy zaskakującą wrażliwością człowieka a prowokującą go rzeczywistością. Jednak taki obraz nie powstanie. Chociażby dlatego, że zapowiadająca go szkicowość, fragmentaryczność i niepełność dotychczas namalowanych obrazów są jedynie złudzeniem”. Anna Maria Potocka

Rafał Bujnowski to jeden z najradykalniejszych i najinteligentniejszych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch z pozoru odległych dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, materiałów wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy Zagadnienie powstawania malarskiej iluzji, tworzenia wrażenia optycznego składającego się na dającą się rozpoznać wizualną reprezentację rzeczywistości, jest stale powracającym tematem w twórczości Rafała Bujnowskiego. Tym samym sztuka tego artysty pozostaje często do pewnego przynajmniej stopnia autotematyczna i staje się punktem wyjścia do namysłu nad samym malarstwem i sposobami jego tworzenia. Bujnowski uzyskuje taki efekt za pomocą najprostszych środków artystycznych, którymi się posługuje. Maluje często szerokim duktem pędzla rozchodzące się w rożnych kierunkach pasy, których stosunkowo niewielka liczba, umiejętnie ułożona, tworzy udatnie iluzję malarską. Pociągnięcia pędzla, linia tworzona przez narzędzie pozostaje jednak zawsze widoczna, warsztat artysty jest w pełni odsłonięty, co właśnie sprawia, że jego obrazy balansują gdzieś na granicy figuratywności i abstrakcyjności błyszczącej, oleistej plamy farby. Zaprezentowana praca, „Okno”, powstała w momencie, gdy twórczość Bujnowskiego weszła w nową fazę. Artysta przeprowadził kilka akcji renowacyjnych instytucji wystawienniczych, m.in. konserwację elewacji galerii Bunkier Sztuki w Krakowie oraz pomalował na kolor brzoskwiniowy okna, kaloryfery oraz parapety w Galerii Sztuki Arsenał w Białymstoku. Przy przeprowadzaniu akcji twórca zachęcał zainteresowanych do kupienia zużytych puszek po farbie z autorską etykietą. Po wspomnianych wydarzeniach Bujnowski-malarz stał się Bujnowskim-kreatorem estetycznego otoczenia człowieka i położył nacisk na społeczną przydatność artysty.