Polish Contemporary Art: The New Generation after 1989 (results)
23 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 90,000 PLN
LOT number
10

Hammer price: 90,000 PLN

installation/metal, 31 x 120 x 62 cm
ID: 85773
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • Dvir Gallery, Tel Aviv
  • Sotheby's Auction House, London, 2015
  • private collection, Warsaw
Exhibited
  • „Di Goldene Keyt”, Dvir Gallery, Tel Aviv 10.04-5.06.2010
More information
„Wiele z moich prac powstawało trochę po omacku, to były próby lepienia pewnych znaków zapytania. Zresztą bardziej interesujące są pytania niż formułowanie odpowiedzi, szukanie kształtu, formy, które są pytaniami o doświadczenie. Możemy mówić, że pewne doświadczenia młodości są wspólne, ale one nigdy nie są takie same. Generalizujemy lęki młodych chłopców, tymczasem każdy chłopiec boi się inaczej. Moje osobiste doświadczenie wyrażone w tej rzeźbie pozwala innym odnaleźć ich własne doświadczenie”. Mirosław Bałka

W sztuce Mirosława Bałki, jednego z najważniejszych współczesnych polskich twórców, produkty ready made występują bardzo rzadko. Mimo to dla prezentowanej pracy, stworzonej z połączonych ze sobą różnokolorowych tac, możemy znaleźć analogię. Jest nią rzeźba „130x32x17, 46x32x2” (tytuły oparte na wymiarach pracy są dla Bałki typowe). Znajdująca się obecnie w kolekcji CSW Znaki Czasu w Toruniu praca jest złożona z czterech plastikowych tac: trzy połączone są w jedną formę zawieszoną na ścianie, ostatnia z nich pod lekkim kątem odstaje od płaszczyzny, „wychodząc” w przestrzeń. Czwarta taca jest odłączona od zespołu. Kuratorzy CSW piszą o dziele: „datowana na 2009 rok praca formalnie odbiega od ekspresjonistycznych obiektów artysty z pierwszego okresu twórczości, niemniej jej źródła sięgają przełomu lat 80. i 90. Plastikowe tace zostały znalezione przez artystę w Ministerstwie Kultury i Sztuki zaraz po upadku systemu komunistycznego w 1990 roku. Pozbawiane swojej formy przedmioty codziennego użytku stają się w wyniku działania artysty ironicznym świadkiem smaku elit okresu zmian ustrojowych w Polsce. Pracę można również rozpatrywać w kategoriach przemian rynkowo-instytucjonalnych, jakie nastąpiły w sztuce wraz z narodzinami III Rzeczypospolitej.