Photography (results)
27 October 2016 7 PM CET

Natalia Lach-Lachowicz (b. 1937)
"Consumption art", 1974, 1974
Hammer price: 65,000 PLN
LOT number
40
Natalia Lach-Lachowicz (b. 1937)
"Consumption art", 1974, 1974

Hammer price: 65,000 PLN

coloured photograph/photographic paper, 20.5 x 20 cm
signed and dated on the reverse: 'NATALIA LL | 1974'
described on the reverse, on paper label: 'Natalia LL | Consumption Art | 1974',
on the reverse export stamp from DESY and paper label with number: 'DI438/75| SEBB'
ID: 44740
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Poland
Literature
  • Uspiony kapital, exhibition catalogue from Wilanow Palace and Profile Foundation, Warsaw 2010, cat. 171
Exhibited
  • Uspiony kapital, Wilanow Palace, 2010
More information
„Sztuka konsumpcyjna”, to jedna z najbardziej znanych realizacji artystycznych Natalii LL. To cykl poklatkowego zapisu twarzy modelki, która imituje fellatio w akcie jedzenia. W zdjęciach artystki pozornie niewinna czynność zyskuje silnie erotyczną wymowę. Paweł Mościcki pisał: „(…) W cyklach fotografii „Sztuka konsumpcyjna” i „Sztuka post-konsumpcyjna” realizowanych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych Natalia LL wykorzystuje 'notacje' drobnych wydarzeń jako elementy gry z wyobrażeniami, fantazmatami o początkach. Nie sposób rozstrzygnąć, czy kobieta na zdjęciach z bananem (…) je, czy odgrywa seks oralny. Na filmie 'Sztuka konsumpcyjna' z jej ust wypływa coś, co może być jednocześnie śliną, mlekiem i nasieniem. Z innych zdjęć można wyprowadzić jeszcze inny trop: to 'papu' albo kisiel, jaki podaje się dzieciom. Wszystkie te ambiwalencje nie tylko nie znikają, ale wręcz nasilają się w cyklu 'Sztuka postkonsumpcyjna', gdzie portretowana kobieta wydaje się odgrywać niejednoznaczność samej sceny pierwotnej (Paweł Mościcki, Gracje początków, [w:] 3 kobiety. Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum, katalog wystawy w Galeria Zachęta, Warszawa 2011, s. 44-45).

W latach 60-tych i 70-tych artystka jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła jej krytykę, oskarżając konceptualizm o zbytnie zracjonalizowanie i pomijanie cielesnej zmysłowości. W prezentowanej pracy Natalia LL odnosi się także do ikonosfery kultury popularnej, często wiążącej konsumpcję z motywami erotycznymi. Stosunek artystki do konsumpcji i kształtowania wizerunku kobiety w kulturze popularnej był jednak różnie interpretowany. Piotr Piotrowski na przykład zauważał, że w latach 70-tych, gdy kultura masowa PRL-u była dość purytańska, a produkty konsumowane przez modelkę trudno dostępne, dzieło mogło być w sposób przewrotny zachętą do konsumpcji. Agata Jakubowska podkreślała natomiast aktywną rolę przedstawionej w filmie modelki, która kontrastuje z wiązanym z kulturą masową postrzeganiem kobiety jako biernego „obiektu erotycznej kontemplacji”.