Old Masters and 19th Century Art (results)
21 June 2018 7 PM CET

January Suchodolski (1797 - 1875)
Offering of swords before the battle of Grunwald, circa 1849
* Bid price: 80,000 PLN
Object LOT number
109
January Suchodolski (1797 - 1875)
Offering of swords before the battle of Grunwald, circa 1849

* Bid price: 80,000 PLN

oil on canvas (doubled), 69 x 80.5 cm
signed and dated lower right: 'J. Suchodolski | 1849' (last number hardly legible)
ID: 60012
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Warsaw
More information
Uczeń Verneta, autor najobszerniejszych malarskich relacji z dziejów Polski przed Matejką i artysta-żołnierz - z tego wszystkiego słynął January Suchodolski. W prezentowanym obrazie podejmuje temat, który kojarzy się przede wszystkim z monumentalnym obrazem Jana Matejki. Dwa dzieła bardzo się od siebie różnią, nie tylko skalą. Podczas gdy "Bitwa pod Grunwaldem" jest interpretacją, w której autor rezygnuje w dużym stopniu z użycia klasycznej perspektywy zbieżnej, obraz Suchodolskiego to "trzeźwa" wizja wydarzeń. Aranżacja przestrzeni przywodzi na myśl innych klasyków XIX-wiecznego malarstwa historycznego, a wśród nich ukochanego nauczyciela - Horacego Verneta. W centrum znajduje się najważniejsza postać przedstawienia, która wyraźnym gestem wskazuje na chęć skorzystania z mieczy, przyniesionych przez krzyżackich posłów jako "dar" od mistrza zakonu Ulricha von Jungingena. Chęć upokorzenia i sprowokowania przeciwnika zostaje zniweczona tym jednym, królewskim ruchem ręki. January Suchodolski jeszcze przynajmniej raz podejmował tematykę bitwy pod Grunwaldem (Bitwa pod Grunwaldem, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu). Te dwa dzieła zostały namalowane w odstępie 11 lat. Są one najważniejszymi obrazami poruszającymi temat słynnej bitwy przed monumentalną realizacją Jana Matejki.