Old Masters and 19th Century Art (results)
21 June 2018 7 PM CET

Antoni Piotrowski (1853 - 1924)
After a catch. Generic scene in the interior
* Bid price: 15,000 PLN
Object LOT number
113
Antoni Piotrowski (1853 - 1924)
After a catch. Generic scene in the interior

* Bid price: 15,000 PLN

oil on canvas (doubled), 81 x 76 cm
signed lower left: 'A. PIOTROWSKI'
part of the paper label from the Society for the Encouragement of Fine Arts in Warsaw on the reverse
ID: 58750
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Exhibited
  • Society for the Encouragement of Fine Arts, Warsaw
More information
Praca Antoniego Piotrowskiego wpisuje się w popularny nurt wiejskiego naturalizmu w sztuce ostatniej ćwierci XIX wieku oraz początku XX stulecia. Nieco sentymentalne, sielankowe wizje zaściankowego życia stały się szeroko podejmowanym tematem niemal w całej Europie, chętnie realizowanym we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii czy Skandynawii. Malarstwo o takim charakterze, mimo "niskiej" tematyki, stało się wziętym "salonowym" gatunkiem. Artysta przebywał w Monachium (1875-77) i Paryżu (1878-82) w czasach, gdy obrazy przedstawicieli naturalizmu, Julesa Bretona czy Wilhelma Leibla, można było podziwiać na publicznych wystawach sztuki w tych miastach. Bliżej 1900 twórca porzucił drobiazgowy, realistyczny styl malarstwa, aby zacząć posługiwać się szeroką plamą barwną i syntetycznym widzeniem przedmiotów. "Z połowu. Scena rodzajowa we wnętrzu izby" należy do tego okresu jego twórczości i jest rezultatem zainteresowania malarza dziełami holenderskimi Złotego Wieku. Precyzyjnie komponowany światłocień, subtelna kolorystyka, sugestywność póz i mimiki, "cichy", domowy nastrój wnętrza przywodzą na myśli odkrywanych przez historię sztuki w XIX wieku Jana Vermeera czy Jana Steena.