Old Masters, 19th Century & Modern Art (results)
9 October 2014 7 PM CET

Teresa Roszkowska (1904 - 1992)
"Wieczór zimowy", 1938 r.
Hammer price: 15,000 PLN
LOT number
23
Teresa Roszkowska (1904 - 1992)
"Wieczór zimowy", 1938 r.

Hammer price: 15,000 PLN

tempera/płótno naklejone na sklejkę, 100 x 118 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'gmerk
autorski | TERESA | ROSZKOWSKA | 1938'
 
ODWROCIE: naklejka depozytowa z
Muzeum Narodowego w Warszawie z numerem 'DM 733'
 
WYSTAWIANY:  Instytut Propagandy Sztuki, prawdopodobnie X
Salon IPS, 5 XI - 5. XII. 1938
 
Artystka znana głównie ze swojej
działalności scenograficznej zarówno teatralnej jak i filmowej. Wykształcenie
zdobywała w latach 1934 – 36 w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w
Warszawie. Nieco wcześniej - w latach 1924-1928 studiowała w Szkole Sztuk
Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego, którego koncepcja nowego
realizmu w malarstwie wywarła znaczący wpływ na charakterystyczny styl malarki.
Razem z innymi artystami z kręgu Pruszkowskiego regularnie wyjeżdżała na
plenery malarskie do Włoch, Francji i Kazimierza Dolnego. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej uległa, jak kilku innych polskich malarzy, urokowi
malowniczego, położonego w górach Szlembarku. Z okresu tej fascynacji pochodzi
prezentowane przez nas płótno, powstałe w 1938 roku. Pochodzące z tego okresu
pejzaże cechuje wpływ wspomnianej już koncepcji nowego realizmu, który zakładał
technologiczny (malowanie temperą) i stylistyczny powrót do konwencji włoskiego
renesansu i holenderskiej sztuki siedemnastego wieku. Dla prac z okresu
plenerów w Szlembarku i Kazimierzu charakterystyczne jest budowanie perspektywy
przypominającej widok z lotu ptaka, której iluzję przestrzeni konstruują
zachodzące na siebie kolejne plany przypominające swoim układem scenografię
teatralną. Taki sposób ujęcia pejzażu przywodzi na myśl płótna Pietera Bruegla
(starszego), którego wpływ można dostrzec również w nieco groteskowo ukazanych
niewielkich scenach rodzajowych (czasem kilku rozgrywających się niezależnie w
ramach jednej kompozycji) wpisanych w scenerię miasta.
 
estymacja:
15 000 - 25 000