Old Masters, 19th Century & Modern Art (results)
3 March 2016 7 PM CET

Hammer price: 9,000 PLN
LOT number
38

Hammer price: 9,000 PLN

oil/paperboard, 21.5 x 21.5 cm
signed lower right: 'p.E'
on the reverse paper exhibition label from Lipert Gallery w Nowym Jorku: '
EXHIBITION | STANISLAW ELESZKIEWICZ | 1900 - 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 - June 14, 1986'
ID: 39757
Exhibited
  • Stanislaw Eleszkiewicz, Lipert Gallery, 10.05-12.06.1986, New York
More information
"W głowach właśnie poszukiwałem ekspresji, owej ekspresji nieskończoności, aspektu tajemniczości również. Muszę przyznać, że oddziaływały na mnie wpływy Goyi. Nie były to nigdy portrety z natury. W ogóle mój sposób malowania polegał na pracy z pamięci, na interpretowaniu. (...) Okres mój z ulicy Vercingetorix zakończył się około r. 1937. Nastąpił okres bezczynności. Około r. 1939 rozstałem się z żoną i w tym czasie zamieszkałem w małym pokoiku przy ul. Montparnasse 54". Stanisław Eleszkiewcz , Szkic autobiograficzny , przeł . M. Lurczyński [w:] Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystaw w Lippert Gallery , 10.05-14.06.1986, Nowy Jork 1986