Old Masters, 19th Century & Modern Art (results)
3 March 2016 7 PM CET

Henryk Hayden (1883 - 1970)
"Blue trio" ("Trio"), 1968
Hammer price: 320,000 PLN
LOT number
17
Henryk Hayden (1883 - 1970)
"Blue trio" ("Trio"), 1968

Hammer price: 320,000 PLN

oil on canvas, 130 x 196 cm
signed and dated lower right: 'Hayden 68'
on the reverse paper exhibition label, described on the reverse 'HAYDEN'
ID: 21710
Provenance
  • private collection, Francja
  • Galeria DESA Unicum, 2008
  • private collection, Poland
Opinie
  • -opinion by Pierre Celice 2008
Literature
  • J. Hayden, Souvenirs sur son travail [in:] Henri Hayden, catalogue, Musee Thomas-Henry, Cherbourg 1997, p. 70
  • A. Winiarski, Henri Hayden, Warszwa 2013, no 139, p. 83, 203-205, 220
More information
Według monografisty Haydena, Artura Winiarskiego, "Niebieskie trio" jest jedną z najważniejszych późnych prac artysty i uznać je można za klamrę zamykającą jego twórczość. Niewątpliwie "Niebieskie trio" ma wszelkie predyspozycje by uznać je za opus magnum artysty. Sugeruje to - w myśl tradycji francuskiego malarstwa - już sam monumentalny rozmiar obrazu (114 x 195 cm), ale również pracochłonny proces jego powstawania. Ze wspomnień żony artysty, Josette, wiadomo bowiem, że Hayden zanim przystąpił do malowania stworzył wiele szkiców i studiów. Cześć z nich wykonywał u przyjaciół, do których wraz z zoną chodził na muzyczne wieczory ( J. Hayden, Souvenirs sur son travail [w:] Henri Hayden, katalog wystawy, Musee Thomas-Henry, Cherbourg 1997, s. 70). "Niebieskie trio" wywodzi się jednak nie tylko z tych późnych studiów, ale również z kompozycji wcześniejszych: kubistycznych "Trzech muzyków" z 1919/1920 roku (Musee des beaux-arts w Lyonie), czy kolorystycznego "Kwartetu" z 1953 roku (kolekcja Marka Roeflera). O randze obrazu i jego ważnym miejscu w spuściźnie Haydena świadczy również fakt, że artysta powtórzył "Niebieskie trio" w technice litografii w 1969 roku.