Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019 7 PM CET

Stanislaw Maslowski (1853 - 1926)
View on Grzybowski Square in Warsaw ("Construction of All Saints Church"), przed 1892
Hammer price: 85,000 PLN
LOT number
11
Stanislaw Maslowski (1853 - 1926)
View on Grzybowski Square in Warsaw ("Construction of All Saints Church"), przed 1892

Hammer price: 85,000 PLN

oil/canvas, 87 x 70 cm
signed lower right: 'S. MASŁOWSKI'
ID: 78808
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Poland
Literature
  • Władysław Koleżak, Kościół Wszystkich Świętych na Grzybowie w Warszawie, „Wędrowiec" 1895, no. 6, p. 108 (ill.)
More information
Monografista i syn malarza, Maciej Masłowski, pisze o nowych impulsach, które wpływają na twórczość ojca w latach 80.: „Jak wiadomo – Gierymski, Witkiewicz, Sygietyński, ’Wędrowiec’ w latach 1884-1887. Masłowski był integralnym uczestnikiem tego grona. Nie tylko ulegał rewolucji, ale i sam ją robił. (…) Opowiadał (…) o wędrówkach z Witkiewiczem, o odkrywczych wyprawach na przedmieścia, na targowiska, gdzie dużo rysowali. Odkrycia ich były nie tylko kategorii malarskiej, ale i ludzkiej. W twórczości Masłowskiego zjawia się nowy temat: miasto ówczesne, człowiek miejski, Warszawa, Ventre de Varsovie i związany z nim świat pracy i nędzy, rejestrowane nie tylko z mistrzostwem rysunku, światłocienia czy plamy barwnej, ale z gorącą bezwzględną prawdą społecznej solidarności i protestu” (Maciej Masłowski, Stanisław Masłowski. Materiały do życiorysu i twórczości, Wrocław 1957, s. 106-108). Prezentowany „Widok na Plac Grzybowski w Warszawie” to unikalny dokument historyczny i wybitny pejzaż miejski związany z nurtem polskiego realizmu. Malarz na pierwszym planie przedstawił, co znamienne, kamienie bruku z kałużami połyskującymi w świetle pochmurnego poranka. Dalej, perspektywa wzorku widza otwiera się na wozy oraz kobiety i mężczyzn zgromadzonych wokół miejsc z towarami. Przy Placu Grzybowskim od 1861 budowano monumentalny kościół Wszystkich Świętych projektu Henryka Marconiego. Budowla zdominowała tę część miasta, związaną przecież ze społecznością żydowską, która w pobliżu miała dwie synagogi. Masłowski zdjął widok budowli jeszcze przed 1892, kiedy to rozpoczęto budowę wież. Praca powstała najpewniej jeszcze w latach 80. XIX stulecia. Podjęta tutaj tematyka bliska jest ideałom miejskiego realizmu kręgu „Wędrowca”, a luministyczna formuła artystyczna jawnie koresponduje z widokami Warszawy Aleksandra Gierymskiego.