Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019 7 PM CET

Hammer price: 190,000 PLN
LOT number
8

Hammer price: 190,000 PLN

oil on canvas, 70.5 x 120.5 cm
signed, dated and inscribed.: 'WANDALIN Strzalecki | 1881 r w MONACHIUM'
inscribed on the reverse: 'Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzalec | kich Krysinskiej | przez dziadkow | Strzaleckich', on the stretcher exhibition label of Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, label with number: '219', label of an owner inscribed in English, label of Paris company: 'CH. POTTIER | EMBALLEUR | 14, Rue Gaillon PARIS' and inscribed with number: 'A/376 | 208'
ID: 77952
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • property of Antoni and Maria Strzalecka, parents of artist, Warsaw
  • collection of Maria de domo Strzalecka Krysinska (1871-1918)
  • private collection, New York
Literature
  • Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, exhibition catalogue, Metropolitan Museum of Art, New York, New York 1944, p. 36, ill. 52 (as "Polish Wedding")
Exhibited
  • Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition, Metropolitan Museum of Art, New York, 16 February 19 March 1944
More information
Obecność twórczości Wandalina Strzałeckiego jest na rynku sztuki niezwykle rzadka. Prezentowana w katalogu praca swoją wartość dokumentuje również imponującym wymiarem, wiernością konwencji malarstwa w typie monachijskim, polskim tematem oraz proweniencję Istotnym jest wspomnieć, że „Wesele polskie” Strzałeckiego posiada doskonałą historię pochodzenia. Jak głosi nalepka na odwrocie płótna, obraz był: „Malowany | przez Stryja | Wandalina | a Ofiarowany | wnuczce | Maryi ze Strzałec | kich Krysińskiej | przez dziadków | Strzałeckich”. Następnie dzieło trafiło do prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych, czego dowodem jest nalepka wystawowa z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, (nalepka wystawowa obrazu z numerem 219). „Wesele polskie” eksponowane było na wystawie „Nineteenth Century Polish Paintings. A Loan Exhibition” w 1944 we wspomnianym Metropolitan Museum of Art. „Wesele polskie” to najlepszy rodzaj reprezentacji malarskiej nawiązującej do silnego w II połowie XIX wieku nurtu romantycznego wyrażającego się w tematyce rodzajowo-historycznej. Wandalin Strzałecki jawi się jako jeden z ciekawszych przedstawicieli tzw. malarstwa monachijskiego. Świadomie biorąc udział w życiu artystycznym tego ośrodka akademickiego, pracował nad odrębną tematyką, lecz ściśle związaną z Polską. Obrazy Strzałeckiego to nastrojowość obudowana realizmem historycznym.