Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
17 December 2019 7 PM CET

Hammer price: 24,000 PLN
LOT number
177

Hammer price: 24,000 PLN

oil on canvas, 58 x 85 cm
signed, dated and inscribed lower right: 'Szanownemu Ojcu Kochanego Przyjaciela | (illegible) Alfredowi Söhnlowi | Jerzy Kossak 1923.'
ID: 72549
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • Polswiss Art auction house , March 2006
More information
Prezentowane dzieło pochodzi z kolekcji Mariana Söhnla, prawnika Wojciecha i Jerzego Kossaków. Ojciec Mariana, Alfred (którem dedykowana jest praca) posiadał w Myślenicach drukarnię specjlizującą się w druku pocztówek patriotycznych. Kossak podjął tutaj temat, który powracał w całego jego twórczości: polowania par force, czyli konno, ze sforą psów, które gonią zwierzynę tak długo, aż padnie zmęczona. Ta "elegancka" forma łowów stanowiła wdzięczny temat dla salonowego malarstwa. W twórczości Kossaków ma swój początek w dziele Wojciecha, który w 1886 roku uczestniczył w tego rodzaju cesarski polowaniu w Gödöllö pod Budapesztem (Wojciech Kossak, Wyjazd na polowanie w Gödöllö, 1886, Muzeum Narodowe w Warszawie).