Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
17 December 2019 7 PM CET

Hammer price: 6,000 PLN
Object LOT number
146

Hammer price: 6,000 PLN

oil/canvas, 47 x 77 cm
signed lower right: 'WIKTOR KORECKI'
ID: 73102
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
Wiktor Korecki studiował w Szkole Rysunkowej Nikołaja Muraszki w Kijowie. Po studiach wrócił do Kamieńca Podolskiego, skąd w roku 1921 wyjechał do Warszawy. Tu miał pracownię na rogu ulic Tamki i Cichej. Niestety zgromadzone tam obrazy spłonęły w czasie powstania 1944 roku. Po powstaniu artysta przebywał w obozie w Pruszkowie skąd trafił do obozu pracy w Lipsku. Do kraju powrócił w roku 1946 i zamieszkał w Komorowie pod Warszawą, a później w Milanówku. Tematem jego obrazów były głównie nastrojowe pejzaże i krajobrazy Mazowsza przedstawiane w różnych porach roku. Na jego twórczość wpłynęło malarstwo pejzażowe Józefa Chełmońskiego i Józefa Rapackiego. Prezentowana w katalogu praca to pokłosie zdobyczy malarstwa pejzażowego polskich "monachijczyków", a także szczególnie widoczne doświadczenie pejzażu zimowego w ujęciu Juliana Fałata. Wiktor Korecki jest bowiem przykładem artysty kompilującego swój styl z najlepszej tradycji malarskiej, która sumą swoich doświadczeń wpływała na ukształtowanie wyobrażeń o polskim krajobrazie i jego rodzajowości, obudowanej dynamiczną kolorystyką, budowaną na zasadzie kontrastów i subtelności przenikających się barw pośrednich.