Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
17 December 2019 7 PM CET

Stanislaw Eleszkiewicz (1900 - 1963)
Street Musicians in the Imaginary Landscape
Hammer price: 5,500 PLN
LOT number
175
Stanislaw Eleszkiewicz (1900 - 1963)
Street Musicians in the Imaginary Landscape

Hammer price: 5,500 PLN

oil, charcoal/paper mounted on paperboard, 20 x 28 cm
signed lower right: 'S.E.'
on the back exhibition sticker (Lipert Gallery, New York)
ID: 79790
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • private collection, New York, bought directly from the artist
  • private collection, Warsaw
Literature
  • Stanislaw Eleszkiewicz, exhibition catalogue, Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, catalogue no. A 70, (il.)
Exhibited
  • Stanislaw Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja 14 czerwca 1986
More information
Stanisław Eleszkiewicz to jeden z najciekawszych malarzy polskich 1. poł. XX wieku. To, co stanowi o jego osobności, to specyficzne połączenie tematu - życie nizin społecznych bądź dziwne (w dobrym tego słowa znaczeniu) wizje, ze zmysłem dekoracyjnym (w dobrym tego słowa znaczeniu). Eleszkiewicz patrzy na ludzi i daje im ukazywać się na swoich obrazach bądź to w ich naturalnym otoczeniu (ulica), bądź w różnych dziwnych miejscach. I tak w "Muzykach w pejzażu imaginacyjnym" umieścił ulicznych (?) muzyków w nietypowym krajobrazie. To nieistniejące najpewniej miejsce kłóci się z powołaniem tych ludzi - grania dla spieszących gdzieś mieszkańców miast bądź dla bywalców restauracji. No, chyba, że spodziewają się kogoś na balkonie tego dziwnego budynku. Stanisław Eleszkiewicz tak pisał o swoich artystycznych upodobaniach: "W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię np. przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego - z zastawą na herbatę o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym ciastem w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym zupełnie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało właściwym dla duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub pijaków o charakterze apaszów z rue de la Gaîté, ogólnie biorąc typy ze społecznych dołów" (Stanisław Eleszkiewicz, "Szkic autobiograficzny", przeł. M. Lurczyński, [w:] Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystaw w Lippert Gallery, Nowy Jork 1986, s. nlb.). Kiedy przyglądamy się twórczości Stanisława Eleszkiewicza, warto żebyśmy pamiętali o jego doświadczeniu zawodowym, przede wszystkim jako projektanta mozaik i witraży (pracował przez wiele lat w słynnej paryskiej firmie Jeana Gaudina). To właśnie ta praca wpłynęła na malarza i współgrała z jego skłonnością do syntetycznego ujmowania form.