Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 38,000 PLN
LOT number
6

Hammer price: 38,000 PLN

oil/paperboard, 32.5 x 27.5 cm
signed upper right: 'J. Malczewski'
ID: 85453
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • purchased in Lamus Antique Salon
  • private collection, Poland
More information
W twórczości Jacka Malczewskiego obecne są liczne portrety i studia portretowe. Malarz na przełomie wieków był modnym krakowskim portrecistą, lecz studia modeli należały do standardowego repertuaru jego twórczości. Malarz przyglądał się nie tylko swoim ulubionym modelkom: żonie, siostrom, córce czy „muzom” takim jak Maria Balowa czy Michalina Janoszanka, lecz również przybyszkom do pracowni czy wizytującym majątki, gdzie przebywał artysta. Ostatnio temat malarstwa portretowego kobiet w oeuvre Malczewskiego przybliżyła wystawa „Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego” (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, październik 2019 – styczeń 2020). Paulina Szymalak-Bugajska odnotowuje: „Malczewski stworzył własny, oryginalny język malarski oparty na konfrontacji w obrazie dwóch przestrzeni będących odbiciem świata rzeczywistego – materialnego i nierzeczywistego – duchowego. I to właśnie kobieta, której obecność w twórczości Malczewskiego nie tylko wzbogacała wizualną stronę jego prac, najczęściej stawała się pośrednikiem w przekazywaniu ukrytych myśli, pragnień, tęsknot, nierzadko skrywanych emocji, które wypełniały duszę twórcy” (Paulina Szymalak-Bugajska, Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego, katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom 2019, s. 9-10).