Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 38,000 PLN
LOT number
1

Hammer price: 38,000 PLN

oil/paperboard, 48.5 x 70 cm
signed and dated into depiction: 'Wlastimil Hofman | 1923'
on the reverse stamp of framing atelier: 'Wytwórnia ram stylowych | B. GUŁA | Lwów, Romanowicza 10' and paper auction label
ID: 85030
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Lesser Poland
More information
Rok 1905 stanowi bardzo ważny okres w działalności artystycznej Wlastimila Hofmana. Wówczas wraz z Witoldem Wojtkiewiczem, Leopoldem Gottliebem, Mieczysławem Jakimowiczem i Janem Rembowskim założył nowe stowarzyszenie – „Grupę Pięciu”. Artyści ci w analogiczny sposób rozumieli otaczającą ich rzeczywistość. Twórczość plastyczną pojmowali w kontekście popularnej na przełomie wieków koncepcji korespondencji sztuk. Idea popularyzowana już znacznie wcześniej, chociażby przez Richarda Wagnera, pobudzała na nowo umysły twórców. Gesamtkunstwerk czy correspondance des arts – totalne dzieło sztuki, o tym myśleli członkowie wzmiankowanej grupy. Ta liryczna synteza sztuk towarzyszyć będzie Hofmanowi do końca życia. Dwie młode bohaterki prezentowanej pracy ukazane zostały podczas czytania książki. Zatopione w lekturze zdają się nie dostrzegać zupełnie otaczającej je rzeczywistości. Nastrojowe, zasnute impresyjnie malowanymi chmurami niebo i majaczący w oddali fragment pejzażu odpowiadać mogą odczytywanym właśnie w myślach dziewcząt wersetom utworu literackiego. Tak właśnie dokonuje się w kompozycji artysty pewnego rodzaju synteza, w której splatają się malarstwo i literatura dopełniane wyczuwalnymi w podświadomości obserwatora akordami lirycznej muzyki.