Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Wojciech Kossak (1856 - 1942)
Napoleon's Vision, 1909
Hammer price: 60,000 PLN
LOT number
26
Wojciech Kossak (1856 - 1942)
Napoleon's Vision, 1909

Hammer price: 60,000 PLN

oil/canvas, 95 x 79 cm
signed and dated lower left: 'Wojciech Kossak | 1909'
ID: 83428
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Literature
  • compare: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, pos. 125 ("Wizja Napoleona", 1910)
More information
Wojciech Kossak kontynuował, ale też współtworzył wielką tradycję sztuki XIX wieku – malarstwa historycznego i batalistycznego nawiązującego do mitów polskiego oręża. Artyści doby zaborów przedstawiali radosne chwile narodowych zwycięstw, malując „ku pokrzepieniu serc”. Niekiedy obrazowali bitwy przegrane, próbując naświetlić złożoność historii. Podobnie jak artyści doby romantyzmu – January Suchodolski i Piotr Michałowski – Kossak zrealizował szereg przedstawień batalistycznych, również te z postacią Napoleona Bonaparte. Jak wielu Polaków i malarzy epoki gloryfikował w swej wyobraźni postać Napoleona, rozbudowywał jego mit, obrazując stoczone przez niego bitwy, poniesione porażki i tragiczne odwroty. Będąc piewcą epopei napoleońskiej, starał się akcentować w niej wątki polskie. Wojny napoleońskie, udział w nich Polaków, związane z nimi nadzieje na odzyskanie niepodległości i postać Cesarza Francuzów przez dziesięciolecia pobudzały do wypowiedzi artystycznych. Wśród dzieł sztuki o tematyce napoleońskiej ważne miejsce zajmują portrety cesarza w typie „boga wojny”, charyzmatycznego dowódcy. Prezentowana w katalogu „Wizja Napoleona” to niezwykłe pod względem ikonograficznym dzieło nawiązujące w swej konstrukcji tematu do najlepszej tradycji portretu konnego oraz ikonicznego dziś dzieła francuskiego malarza Jacques’a-Louisa Davida „Napoleon przekraczający Przełęcz Świętego Bernarda” z 1800. Artystyczna wizja Wojciecha Kossaka związana jest z wątkiem bitwy pod Somosierrą, która zapisała się w historii jako szaleńcza szarża polskich szwoleżerów, którzy w brawurowy sposób zdobyli hiszpańską przełęcz. Wydarzenie to otworzyło Napoleonowi drogę do Madrytu i pozwoliło kontynuować kampanię hiszpańską. Bitwa ta jest dla Polaków symbolem odwagi, heroizmu i oddania cesarzowi polskich żołnierzy.