Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 48,000 PLN
LOT number
23

Hammer price: 48,000 PLN

oil/canvas, 33.5 x 51.5 cm
signed and dated lower right: '93. | St. BOHUSZ SIESTRZEŃCEWICZ'
the artwork is to be included in the exhibition and catalogue of Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz currently preparing by the Regional Museum in Suwalki
ID: 84830
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Poland
More information
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz po zakończeniu nauki w wileńskiej Szkole Rysunkowej studiował w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych u batalisty Willewaldego. Następnie kształcił się jeszcze w Académie Julian w Paryżu i w monachijskiej pracowni Józefa Brandta, gdzie skupiała się artystyczna kolonia polska. W 1870 założył tam samodzielną pracownię, z czasem stał się niekwestionowanym przywódcą polskiej kolonii artystycznej w stolicy Bawarii. Wspierał radą i pomocą, często również finansową, młodych adeptów sztuki przybywających na studia do Monachium. Od połowy lat 70. w swoim atelier prowadził nieformalną szkołę malarstwa, która skupiała głównie młodych Polaków. Siestrzeńcewicz kilkakrotnie wyprawiał się również do Orońska – posiadłości Brandta koło Radomia, miejsca plenerów jego uczniów i przyjaciół. Od 1900 mieszkał w Warszawie, później w Wilnie i w Poznaniu. Prowadził lekcje malarstwa we własnej pracowni, a w roku akademickim 1919/20 nauczał na Wydziale Sztuk Pięknych wileńskiego uniwersytetu. Malował portrety, pejzaże, a przede wszystkim sceny rodzajowe z życia małych miasteczek i wsi litewskich. W swojej twórczości artysta czerpał wiele z nauk malarskich Józefa Chełmońskiego i Józefa Brandta, swojego mistrza i teścia zarazem. Siestrzeńcewicz przedstawiał przede wszystkim życie wsi. Był świetnym obserwatorem, „podpatrywaczem” scenek rodzajowych, potrafił wydobyć ich malowniczy charakter. W obrazie „W drodze” artysta udowodnił, iż za przykładem Brandta potrafi doskonale operować swobodnym układem kompozycyjnym z uwzględnieniem trudnych skrótów perspektywicznych, harmonijnym kolorytem. Nad warstwą anegdotyczną tego obrazu dominuje romantyczny, zabarwiony nostalgią nastrój, w którym wyraża się uczuciowy stosunek malarza do natury.