Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Portrait of standing boy, circa 1935
Hammer price: 48,000 PLN
LOT number
20
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Portrait of standing boy, circa 1935

Hammer price: 48,000 PLN

oil/canvas, 77.5 x 47 cm
ID: 85489
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • artist's heirs' collection
  • private collection, Poland
More information
W okresie warszawskim Bolesław Cybis stworzył wiele portretów: niekiedy postaci bliskich, ze swojego otoczenia, często jednak anonimowych dzisiaj modeli. Liczne wizerunki portretowe zostały wykonane w różnorodnych technikach. Najczęściej sięgał po techniki rysunkowe, które pozwalały mu na szybkie, lecz w konsekwencji bardziej szkicowe zarysowanie podobizny modela, takie jak sangwina czy ołówek. Prezentowany na portrecie chłopiec ukazany został ujęty całopostaciowo i frontalnie. Malarz delikatnie rozmył rysy dziecka, zespalając jego postać z ciemnym tłem. Rozegrana w przytłumionej palecie kompozycja rozbrzmiewa pojedynczymi akcentami zieleni i czerwieni. Cybis pilnie studiował w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego oprócz samej praktyki również teoretyczne zagadnienia z zakresu historii sztuki. Fakt ten łączy właściwie wszystkich artystów kręgu tego wybitnego profesora nazywanego powszechnie przez swoich podopiecznych „Pruszem”. W prezentowanej pracy zauważyć można interesujące odwołania do malarstwa portretowego holenderskiego Złotego Wieku. W owym czasie modele przedstawiani byli zarówno na pejzażowym tle, jak i w obrębie jednolitej, ciemnej przestrzeni. Kolejną cechą, która łączy Cybisa z mistrzami z Północy, jest weryzm przedstawienia połączony z czytelną w obrazie dużą wrażliwością plastyczną autora. Portret chłopca bliski jest późnej, światłocieniowej i wyrafinowanej kolorystycznie twórczości Rembrandta.