Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
4 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 35,000 PLN
LOT number
32

Hammer price: 35,000 PLN

oil/canvas, 64 x 87 cm
signed lower right: 'F.M.Wygrzywalski'
ID: 85001
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
More information
Feliks Michał Wygrzywalski w latach 1893-98 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Johanna Caspara Hertericha i Karla Marra. Studia uzupełniał w Académie Julian w Paryżu. W 1900 zamieszkał w Rzymie, gdzie poślubił Włoszkę Różę Imassa. W Rzymie zajmował się początkowo kopiowaniem dzieł Caravaggia, Rafaela, Guercina, Velázqueza i Tycjana. Malował też krajobrazy i akty. Dostarczał ilustracje do polskiego tygodnika „Wędrowiec” oraz do czasopism niemieckich i rosyjskich. W 1906 odbył podróż do Egiptu, co odcisnęło piętno na podejmowanej przez malarza tematyce – po podróży do Egiptu w jego malarstwie powtarzały się motywy i tematy orientalne. W 1908 na stałe osiadł we Lwowie. W latach 1909-14 pracował w tamtejszym teatrze jako inspektor sceny. Projektował kostiumy teatralne i witraże, otrzymał również zamówienie na ozdobienie wnętrz Izby Przemysłowo-Handlowej. W swojej sztuce Wygrzywalski wypowiadał się przede wszystkim realistycznymi obrazami, tworzył cieszące się popularnością sceny nadmorskie i orientalne oraz przedstawiał wieśniaków przy pracy. Prezentowana w katalogu praca wpisuje się w konwencję, którą artysta uprawiał bardzo często. Śródziemnomorski pejzaż, na którego tle ukazana została naga modelka, to suma warsztatu artystycznego Wygrzywalskiego, zainteresowań publiczności oraz dialogu z tradycją antyczną, którą artysta nasiąkł podczas pobytu we Włoszech. „Akt na Capri” to ekspresyjnie barwna kompozycja, która w swej ikonografii nawiązuje do kultowego ujęcia Wenus Anadyomene, Wenus wyłaniającej się z morza, motywu podejmowanego przez artystów od antyku, przez renesans, aż po akademizm.