Surrealism and Magic Realism (results)
18 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 5,500 PLN
LOT number
28

Hammer price: 5,500 PLN

pastel/paper, 56 x 43.5 cm (dimensions in passe-partout window)
signed and dated lower right: '94 | stasys'
ID: 85831
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Twarze Stasysa często są przyrównywane do masek – lecz jakich masek? Artysta twierdzi, że prawdziwe maski kryją się pod twarzami przedstawionymi w jego pracach. W tej kwestii jest zgodny z Claudem Levi-Straussem, według którego sens maski nie polega na przedstawianiu, lecz przekształcaniu. Innymi słowy, znaczenie powinno być usytuowane w tym, co maska zastępuje, czemu się przeciwstawia lub co parodiuje. Trudno osądzić w przypadku masek, a i sztuki w ogóle, co w sobie zawierają, a co nie”. Marek Bartelik Motyw maski występuje w niemal wszystkich uprawianych przez Stasysa dziedzinach artystycznych. Pojawia się w malarstwie, rysunkach, rzeźbie, fotografii oraz działaniach na polu teatralnym. Charakterystyczne jest to, że stworzony przez artystę bohater staje się rozpoznawalny niemal od pierwszego spojrzenia. Postać o uproszczonej sylwetce z charakterystycznymi zdziwionymi, pustymi oczami może przywodzić na pierwszy rzut oka dziecięcą twarz bądź zatraconego w dziecięcej wrażliwości dorosłego człowieka. Jednak jak często wskazuje się w literaturze, za maską kryje się alter ego samego artysty. To właśnie w pastelach różnorodność wariantów masek jest najbardziej uwidoczniona. Prace te zachwycają swoją malarską wrażliwością, baśniową, oniryczną otoczką, w której jesteśmy skonfrontowani z postaciami cyrkowych clownów, smutnych pierrotów, człowieczo-zwierzęcych hybryd, groźnych, poważnych, groteskowych postaci.