Surrealism and Magic Realism (results)
18 June 2020 7 PM CET

Tomasz Setowski (b. 1961)
"Ocean orchestra", 2008
Hammer price: 13,000 PLN
LOT number
1
Tomasz Setowski (b. 1961)
"Ocean orchestra", 2008

Hammer price: 13,000 PLN

oil/board, 40 x 50 cm
signed and dated lower left: 'T. Sętowski 2008'
signed, dated and described on the reverse: '"Oceaniczna orkiestra" | 2008 Tomek Sętowski | olej, płyta 40 x 50 cm'
ID: 83419
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„W moim malarstwie jest zarówno fantazja, jak i pewne odniesienia do malarstwa klasycznego, i tu jest ta dwoistość. Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem skarbów, którymi chciałbym się podzielić. Na pozór normalny świat miesza się z metafizyką, zwykła codzienność przeobraża się w opowieść, przesuwając granice wyobraźni każdego widza. Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od codzienności. Bo malarstwo jest dla mnie ucieczką od rzeczywistości. Moim celem jest, żeby obraz niósł ze sobą jak najwięcej poziomów odbioru. Dbam o formę, kompozycję, ale też każdy obraz jest wielowątkową opowieścią, często zawiera jakieś przesłanie i kryje wiele sekretów, tajemnic”. Tomasz Sętowski Tomasz Sętowski jest artystą wszechstronnym – tworzy w technice oleju, akrylu, a także wykonuje grafiki, posługując się techniką akwaforty oraz miękkiego werniksu. Dodatkowo tworzy prace na papierze w technice własnej gwaszu oraz jest autorem licznych rzeźb. Według artysty umysł jest fabryką snów – patrząc na obrazy Sętowskiego, możemy podziwiać bogactwo wyobraźni twórcy. Na jego płótnach możemy zachwycać się mnogością fantastycznych tworów – postaci na wpół ludzkich, na wpół nieziemskich, skomplikowanych budowli, intensywnych kolorów. O wspaniałym świecie malarstwa Sętowskiego Marian Panek pisał w następujący sposób: „Tomasz Sętowski jest artystą malarzem, który w szczególny sposób łączy tradycje malarstwa fantastycznego z bardzo współczesną kreacją, bliską – w swym zasadniczym sensie – cyfrowo realizowanej, wirtualnej rzeczywistości. Realność rzeczy i ludzi, którą wyobraża w obrazach, staje się w licznych jego pracach ciągiem zdarzeń jakby niekończącej się podróży – zbudowanej z wielości światów, zbliżonych do siebie sztuką swojego malarstwa. Sętowski tworzy tą różnorodnością światów konstrukcję, swoją konstrukcję wielu przestrzeni w jednym, przygotowując w ten sposób pewną postmodernistyczną inscenizację, pełną obrazowych cytatów, zmiennych i ułamkowych, jakby zatrzymanych pod naszymi powiekami. Wypełniając szczelnie obraz wizjami o baśniowych cechach i tajemniczej atmosferze, uzyskuje niesamowitą gęstość zawartych w nim treści” (Marian Panek, Odyseja obrazów Tomasza Sętowskiego, czyli malarski wehikuł czasu, [w:] Tomek Sętowski. Malarski teatr zdarzeń, Częstochowa 1996, s. 10-11). Tomasz Sętowski to artysta o bogatej i ciekawej biografii. Talent malarza ujawnił się już wieku 3 lat. Studia podjął w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, jednak, jak sam artysta podkreśla, studia dały mu jedynie teoretyczne przygotowanie, a w sferze doskonalenia warsztatu pozostał samoukiem. Od końca lat 80. pokazywał swoje prace na licznych indywidualnych oraz zbiorowych wystawach. Debiut artysty odbył się w galerii BWA w Częstochowie w 1994. Ważnym krokiem w rozwoju kariery było uczestnictwo w wystawie objazdowej „Surrealiści polscy” w latach 1995-97. Warto wspomnieć, że artysta odnosił liczne sukcesy w Ameryce. Jego prace zostały pokazane m.in. w CFM Gallery, instytucji, która specjalizuje się głównie w surrealizmie oraz symbolizmie, a prace malarza zostały pokazane obok płócien Salvadora Dali, Leonora Fini oraz Michaela Parkesa. W 1998 zajęła się jego twórczością nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. W 2000 artysta otworzył w rodzinny mieście „Muzeum Wyobraźni”. „Lunapark sztuki”, jak określa miejsce sam twórca, pozwala na ucieczkę od codzienności, które zaskakuje odwiedzających mnogością rekwizytów. W muzeum można obejrzeć najważniejsze prace twórcy, w tym rzeźby. W latach 2006-2008 malarz zaprezentował swoje realizacje na zagranicznych wydarzeniach, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi Cultural Foundation i Emirat Towers.