Surrealism and Magic Realism (results)
18 June 2020 7 PM CET

Hammer price: 3,000 PLN
LOT number
27

Hammer price: 3,000 PLN

pastel/paper, 21 x 29 cm (dimensions in passe-partout window)
signed lower right: 'Stasys'
ID: 85818
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Wszystko co można powiedzieć na temat maski i osoby w twórczości Stasysa prowadzi do pewnej konstrukcji fundamentalnej: sztuka Stasysa jest w istocie swojej poszukiwaniem porozumienia się z drugim człowiekiem, porozumienia – ale i głębokiego zrozumienia tego drugiego człowieka. Tym wyróżnia się ona bardzo zdecydowanie na tle całej sztuki współczesnej, dla której drugi człowiek, jeśli już w ogóle zaistnieje, to jako najzupełniej anonimowy znak plastyczny, lub całkowicie bezosobowy i wyłącznie doraźny partner happeningowej gry”. Wojciech Skrodzki