Surrealism and Magic Realism (results)
18 June 2020 7 PM CET

Zbigniew Makowski (1930 - 2019)
"Aristotle - Physics", 2013
Hammer price: 7,500 PLN
LOT number
21
Zbigniew Makowski (1930 - 2019)
"Aristotle - Physics", 2013

Hammer price: 7,500 PLN

ink, pencil, gouache/paper, 35 x 40 cm (dimensions in passe-partout window)
signed, dated and described at the top: 'Zbigniew Makowski f.VII · 2013 · '
ID: 72344
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Artysta jest jak dowódca, komenderujący swoim wojskiem: kreskami i kolorami. Dąży do czego? – do zwycięstwa. A zwycięstwem jest wielkie dzieło sztuki. Każde wielkie dzieło sztuki jest zwycięstwem nad słabościami i wątpliwościami. Jak ktoś nie ma wątpliwości, to nie jest artystą tylko psychopatą”. Zbigniew Makowski Zaprezentowana praca powstała w późnym okresie twórczości Zbigniewa Makowskiego. Pomimo zaawansowanego wieku artysta dalej prężnie rozwijał swój styl i tworzył nowe prace wpisujące w poetykę snu oraz surrealizmu. Ważnym aspektem rozwoju sztuki Makowskiego była wizyta artysty w Paryżu w 1962. Malarz poznał w stolicy Francji samego André Bretona – uznawanego za przywódcę ruchu surrealistycznego oraz twórcę manifestów. Makowski ponadto nawiązał kontakty z międzynarodowym ruchem PHASES, z którym przez pewien czas wystawiał swoje prace. Pomimo iż to właśnie surrealizm stał się od tego momentu pojęciem-kluczem w interpretacji prac artysty, warto podkreślić, że twórca odwoływał się przede wszystkim do poetyki surrealizmu bardziej niż do idei. Idąc tropem innych twórców zaliczanych do ruchu, starał się odwoływać do swobodnych skojarzeń i pozornie rozluźniał swoje prace pod względem kompozycyjnym. Pomimo nawiązań do europejskich ruchów oraz zjawisk, sztuka Makowskiego pozostała wyjątkowo oryginalna, a jego styl indywidualny. Warto podkreślić, że Zbigniew Makowski był również pisarzem, znawcą historii, filozofii, religioznawstwa oraz literatury mistycznej. Elementy wszystkich wymienionych sfer zainteresowania widoczne są także w jego dziełach. Jak określał sam autor, jego realizacje są „polifoniczne”, a także „permutacyjne”. Nieraz przybierają charakter „traktatów” obrazo-słownych sprawiających wrażenie artystycznego dziennika. Jak pisał o jednej z prac Mieczysław Porębski: „Znajdują się tam różnej gęstości siatki, sploty, woale, wymyślne plecionki, przesypujące się z ukosa paciorki, toczące się sześcienne konstrukty, koliste rozety i prostopadłe, krzyżujące się na wprost lub diagonalnie podziały. Rzucone w to wszystko klamrowate, mniej lub więcej skomplikowane obudowania, schody, schodki, prowadzące w bok albo w górę tunele, wynurzające się dołem studnie, w tle jednej z nich arkadowy portyk; spiralny labirynt, piramida, sterczące ostrza obelisków. (…) Sypiące się zewsząd graniaste beleczki, czasem wydrążona, czasem zakończone jakby pazurem czy raczej płomykiem. Przebiegające całe kwatery nagłym, niespodziewanym czarno-białym zygzakiem płomienie” (Mieczysław Porębski, Zbigniew Makowski, dostępny na: https://culture.pl/pl/tworca/ zbigniew-makowski). Artysta posługuje się typowym dla swoich prac repertuarem wizualnym. W obrębie kompozycji łączy liczne cyfry, różnego pokroju litery oraz uproszczone, niejednokrotnie powtarzane przedmioty takie jak drabina, płomień czy klucz. Na zaprezentowanej pracy z 2013 zatytułowanej „Arystoteles-fizyka” artysta umieścił postać nagiej kobiety przywodzącej na myśl grecką rzeźbę w towarzystwie wspominanego klucza oraz koła kolorów. U góry pracy twórca umieścił treści w języku greckim, poniżej natomiast w języku francuskim oraz polskim. Ważnym aspektem twórczości Makowskiego był warsztat. Artysta z ogromną precyzją oraz skrupulatnością przygotowywał swoje układy oraz kompozycje. Dodatkowo wyróżniał się dużą maestrią, z jaką rysował na rozmaitych materiałach oraz podłożach, a wśród nich różne gatunki tkanin oraz specjalnie preparowanych i uszlachetnianych papierów.