Art Outlet. Old Masters (results)
30 June 2020 7 PM CET

Henryk Hayden (1883 - 1970)
Landscape from Dordogne, lata 30.XX wieku
Hammer price: 22,000 PLN
LOT number
21
Henryk Hayden (1883 - 1970)
Landscape from Dordogne, lata 30.XX wieku

Hammer price: 22,000 PLN

oil/plywood, 33 x 46 cm
signed lower left: 'Hayden'
ID: 86191
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • Boisgirard auction house, Paris, June 2007
  • DESA Unicum auction house, Warsaw, July 2016
  • private collection, Poland
Literature
  • Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, Polish Library in Paris 2013, il. 42, p. 80.
  • Henri Hayden. Masters École de Paris, exhibition catalogue, text Artur Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warsaw 2013, cat. No. 80, p. 150 (il.)
Exhibited
  • Henri Hayden 1883-1970, Polish Library, Paris, June 12 July 12, 2013
  • Henri Hayden. Masters of École de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, September 20 December 31, 2013
More information
Pejzaże Henryka Haydena z lat 20. i 30. XX stulecia balansują między dekoracyjnym syntetyzmem, a „lekkim” malarstwem Auguste’a Renoira i jego francuskich kontynuatorów. Z obydwoma kierunkami Hayden zetknął się w Paryżu jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. „Do artystów, na których studia w Paryżu wywarły rozstrzygający wpływ, zaliczyć należy i Haydena; przeeksperymentował on różne ‘izmy’ formy i techniki, by wrócić w końcu – i zupełnie słusznie – do swojego osobistego poglądu na plastyczny sens Natury. Eklektyk tematowy, staje się on wierny pięknu życia realnego, które odtwarza z nieprzeciętną znajomością rzemiosła malarskiego” (Zygmunt Klingsland, Malarze polscy w Paryżu, „Sztuki Piękne” 1933, t. IX, s. 307). Na obecności syntetyzmu w jego kompozycjach zaważył jednak nie tylko Paryż i panujące tam artystyczne mody, lecz także wyjazdy do Bretanii i kontakt z działającą tam barwną kolonią artystyczną. W latach 20. artysta porzucił definitywnie kubizm i zwrócił się ku klasycznej formule przedstawieniowej. Plamy zaczął kłaść miękko, operował subtelnymi i szybkimi pociągnięciami pędzla oraz laserunkami. Wydobywał walorowe subtelności. W tym okresie zdecydowanie w twórczości Haydena dominowały motywy pejzażowe, które artysta czerpał głównie z południa Francji. To, co symptomatyczne w dziełach z tego okresu to coraz częściej zanikająca ilość sztafażu – Hayden podświadomie zaczął dążyć do kontemplacyjnego nastroju dzieła, który osiągnie za dwie dekady.