Graphic Art, Prints and Multiple (results)
3 March 2020 7 PM CET

Edmund Ludwik Bartlomiejczyk (1885 - 1950)
Rafts, circa 1934, circa 1934
Hammer price: 2,000 PLN
LOT number
25
Edmund Ludwik Bartlomiejczyk (1885 - 1950)
Rafts, circa 1934, circa 1934

Hammer price: 2,000 PLN

colour woodcut/paper, 26.5 x 28 cm (dimensions in passe-partout window)
pencil inscription below the image: 'Tratwy drzeworyt barwny Edm. Bartłomiejczyka | [illegible]'; printed by Tadeusz Tuszewski (?)
ID: 81406
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
"W roku 1934 odbyła się w Warszawie wystawa sztuki japońskiej. Wrażliwy Bartłomiejczyk nie przeszedł obok niej obojętnie. Pod wrażeniem japońskiego drzeworytu wykonał jeszcze w tym samym roku dwa drzeworyty barwne, bardzo malarskie - Tratwy i Narciarzy. Różnią się ode od wszelkich wcześniejszych doświadczeń kolorystycznych artysty. Barwy o delikatnym natężeniu (z wyjątkiem nielicznych akcentów) wzajemnie się przenikają. Kompozycje ukazują jedynie skrawek ziemi wolny do pułapu nieba. Ziemia, woda, ludzie wydają się przeniknięci wspólną atmosferą barwną, w której zatracają się szczegóły natury, rysunek i drzeworytnicza faktura". Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 112-3