Graphic Art, Print & Multiple. Old Masters (results)
31 January 2019 7 PM CET

Hammer price: 2,600 PLN
Object LOT number
113

Hammer price: 2,600 PLN

lithograph, coloured litograph/paper, 53.3 x 40.5 cm (dimensions in frame)
ID: 66625
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Literature
  • Wladysław Tatarkiewicz, Aleksander Orlowski, Warszawa 1926, front cover (il.)
More information
Jako uczeń Jana Piotra Norblina Aleksander Orłowski należał do najważniejszych kontynuatorów nurtu rodzajowego w malarstwie polskim. Tym samym, jako artysta zainteresowany realistyczną reprezentacją rzeczywistości oraz przedstawieniem historii współczesnej, był jednym z pierwszych twórców epoki nowoczesnej. Autor od 1802 roku tworzył w Petersburgu. Dzięki protekcji polskich arystokratów został malarzem wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza. Orłowski otrzymał mieszkanie w petersburskim Pałacu Marmurowym, brał udział w życiu towarzyskim rosyjskiej arystokracji. Jego pozycja finansowa pozwoliła mu zgromadzić bogatą kolekcję dzieł sztuki, włoskiej majoliki oraz broni. Orłowski zajął się litografią w latach 10. XIX stulecia. Artysta z łatwością zastosował swobodę ekspresji przynależną jego rysunkom i pastelom w technice graficznej. Tematem swych grafik uczynił sceny ludowe, a wydawane przezeń karty, zeszyty i serie cieszyły się popularnością oraz znajdowały naśladowców. Artysta zafascynowany był grafiką Rembrandta. Ryciny jego autorstwa znajdowały się w petersburskiej kolekcji Orłowskiego. W różnorodnych mediach Orłowski, zgodnie z tradycją holenderskiej tronie, przedstawiał charakterystyczne typy, zazwyczaj związane z polskim obyczajem lub w charakterze orientalnym. Prezentowany „Polski szlachcic” to przykład znakomitego studium różnorodnych materiałów stroju sportretowanego, jak również silnej ekspresji twarzy, które artysta pieczołowicie odtworzył w coraz bardziej popularnej od początku XIX wieku technice litografii.