Graphic and Poster (results)
16 April 2015 7 PM CET

Hammer price: 1,400 PLN
LOT number
18

Hammer price: 1,400 PLN

drzeworyt/papier, 24,8 x 25 cm (odbitka) 24,8 x 25 cm (arkusz)
opisany u dołu ołówkiem: 'Edmund Bartłomiejczyk, Warszawa 1933 r.'
 
 
Był grafikiem. W 1926r. objął pierwszą w Polsce katedrę grafiki
użytkowej w SSP w Warszawie. Był współzał. i członkiem stowarzyszenia
"Ryt". Zajmował się głównie grafiką użytkową (banknoty, znaczki
pocztowe, okładki i ilustracje do książek, plakaty, ekslibrisy, projekty tkanin
i lamp), rodzajową, religijną i pejzażową (głównie litografie i barwne
drzeworyty). Miał tendencje do stylizacji pod wpływem drzeworytu ludowego i
japońskiego.
 
 
estymacja: 2 000 – 6 000