Fine Art Auction (results)
9 October 2008 7 PM CET

Rafal Malczewski (1892 - 1965)
Żółty byk, 1950 r.
Hammer price: 29,000 PLN
LOT number
69
Rafal Malczewski (1892 - 1965)
Żółty byk, 1950 r.

Hammer price: 29,000 PLN

olej/sklejka, 71 x 91 cm
nie sygnowanyautentyczność obrazu potwierdzona przez Barbarę Lorenz, pasierbicę artysty   na odwrocie nalepki: ‘Rafał Malczewski 1892-1965 | Yellow Bull 1950’ oraz ‘Montreal | 3 April 2004 | This is to certify that the „Yellow Bull” is an authentic work painted in 1959 by my late stepfather Rafal Malczewski/ Barbara Lorenz | /-/ Barbara Lorenz’