École de Paris (results)
7 May 2020 7 PM CET

Wlodzimierz Terlikowski (1873 - 1951)
Red roses in a vase, 1923
Hammer price: 22,000 PLN
LOT number
17
Wlodzimierz Terlikowski (1873 - 1951)
Red roses in a vase, 1923

Hammer price: 22,000 PLN

oil/canvas, 65 x 92 cm
signed and dated lower right: '1923 | Terlikowski' and signed and dated difficult to read by a brush handle upper right
ID: 84262
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Burzliwy, niespokojny temperament nie pozwala mu nagiąć się do ram obmyślanej na zimno kompozycji, ani się zaprząc do cierpliwego kombinowania i opracowania szczegółów. Z pasją niecierpliwą rzuca się on na swój temat, aby czym prędzej posiąść go, przenieść na płótno. Maluje, jakby się rąbał z kimś – szablą, nie pędzlem. Że zaś wojowniczy ten sprzęt w malowaniu jest raczej kłopotliwy, p. Terlikowski posługuje się wyłącznie nożem…”.

Edward Woroniecki, Wizja Wenecji w zimie (z powodu wystawy p. Włodzimierza Terlikowskiego), „Świat” 1927, półr. II, s. 648-49