École de Paris (results)
7 May 2020 7 PM CET

Olga Slomczynska (1881 - 1941)
Luxembourg Garden in Paris
Hammer price: 16,000 PLN
LOT number
36
Olga Slomczynska (1881 - 1941)
Luxembourg Garden in Paris

Hammer price: 16,000 PLN

oil/canvas, 39 x 58 cm
signed lower right: 'olga slom'
on the reverse auction paper label
ID: 83114
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Monaco
  • auction house Accademia Fine Art, Monte-Carlo, Monaco, December 2019
  • private collection, Poland
More information
Olga Słomczyńska (Olga Slom) była córką Andrzeja Słomczyńskiego, polskiego malarza i ilustratora, przyjaciela Gustave’a Courbeta. Artystka urodziła się w Paryżu, gdzie z czasem zaczęła pobierać naukę pod okiem ojca, który w środowisku paryskim wciąż był pamiętany jako komunard – wygnaniec po upadku Komuny Paryskiej. Doświadczenie polityczne ojca i tradycja domu zaangażowanego społecznie przyczyniła się do stworzenia przez artystkę cyklu ilustracji do albumu „Wielka wojna oczami artystów”. Ponadto kształciła się pod kierunkiem artystów intergatunkowych: malarza secesyjnego Grasseta, akademika Mersona oraz Duffauda związanego z postimpresjonizmem; to on wywarł na Słomczyńską największy wpływ swobodą swojego pędzla. Malarka była wrażliwą rejestratorką barw, których interpretacji najczęściej podejmowała się w pejzażu, tym paryskim i śródziemnomorskim. W prezentowanym widoku paryskiego Ogrodu Luksemburskiego Słomczyńska sięgnęła do najlepszych francuskich tradycji malarstwa krajobrazowego sumującego zarówno doświadczenia pointylistyczne, jak i osiągnięcia warsztatu Cezanne’a. Ponadto artystka chętnie wykorzystała w swoim dziele mocne środki wyrazu artystycznego, budując przestrzeń i jej rekwizyty dynamiczną impastową linią, która pozwala chłonąć rozwibrowaną atmosferę najsłynniejszego parku Paryża.