École de Paris (results)
7 May 2020 7 PM CET

Mojzesz Kisling (1891 - 1953)
"Hunting trophy" ("Trophée de chasse"), 1928
Hammer price: 90,000 PLN
LOT number
7
Mojzesz Kisling (1891 - 1953)
"Hunting trophy" ("Trophée de chasse"), 1928

Hammer price: 90,000 PLN

oil/canvas, 46.5 x 55 cm
signed lower right: 'Kisling'
on the stretcher paper label with a number: '7213'
ID: 84581
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • auction Prim-Arnaune-De Colonges, Toulouse, France, March 2007
  • private collection, Poland
Literature
  • Joseph Kessel, Henri Troyat, Kisling 1891-1953, catalogue raisonné, v. 2, Torino 1982, p. 334, no. 17 (ill.)
More information
Na twórczość Mojżesza Kislinga składają się różnorodne inspiracje i tendencje. Jego artystyczne oeuvre stanowi szereg zmiennych stylistyk, wśród których zauważyć można mimo wszystko rękę wytrawnego mistrza malarstwa. Analizując powstające na przestrzeni lat martwe natury Kislinga wyróżnić można z łatwością inspiracje dziełami Paula Cézanne’a czy obrazami kubistów. Istotne źródło dla sztuki malarza stanowić miała także tradycja. „Krytycy doszukiwali się w jego dojrzałej twórczości związku z tradycją muzealną, a niekiedy z ’nową rzeczywistością’.” (Paryż i artyści polscy wokół E.-A. Bourdelle’a 1900-1918, katalog wystawy, oprac. Elżbieta Grabska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, s. 116) Spoglądając na „Trofeum łowieckie” Kislinga bezsprzecznie porównać można je z wybitnymi dziełami barokowych mistrzów holenderskich takich jak Pieter Aertsen czy Frans Snyders. Rozpłatany i pofragmentowany korpus sarny uderzają siłą swojego przekazu. Nagie kości i krew znakomicie wpisują się w mającą na celu wywołać szok estetyczny konwencję turpizmu. W kontekście lat międzywojennych nie dziwią inspiracje czerpane wprost z bogactwa historii sztuki. W tym właśnie okresie zmęczenie galopującą awangardą początku XX wieku skłaniało artystów do zwrotu ku tradycyjnym, dawnym wartościom sztuki.