Contemporary Graphic Art. Prints And Multiples (results)
27 October 2020 8 PM CET

Hammer price: 15,000 PLN
LOT number
204

Hammer price: 15,000 PLN

serigraph/paper, 67 x 67 cm (image)
signed and dated with a pencil lower right: 'Fangor 1966/ 2001' and described with a pencil lower left: 'M5 15/50'
ID: 88582
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Jaki jest mechanizm przestrzeni rozwijającej się w głąb obrazu, czyli negatywnej przestrzeni iluzyjnej – jest wszystkim wiadome. Natomiast uzyskanie przestrzeni iluzyjnej, zawieszonej między obrazem a widzem, jest mniej oczywiste i wydaje się paradoksem, choć każda iluzja, łącznie z perspektywą, jest z natury rzeczy paradoksalna”.

– WOJCIECH FANGOR