Classic Blue (results)
28 May 2020 7 PM CET

Joseph Kapelyan (b. 1936)
From the series 'Gates' , 1992
Hammer price: 3,500 PLN
LOT number
33
Joseph Kapelyan (b. 1936)
From the series 'Gates' , 1992

Hammer price: 3,500 PLN

oil/canvas, 70 x 50 cm
signed lower left: 'Y. Kapelyan ' and along the right edge in Hebrew
signed, dated and described on the reverse: 'J. Kapelyan | From series "Gates", 1992 | oil, 70 x 50 cm'
ID: 53921
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
Joseph Kapelyan jest artystą o korzeniach białoruskich, który mieszka i tworzy w Tel Awiwie, w Izraelu. W sztuce Kapelyana krytycy doszukują się humanistycznego podejścia, bowiem dominującym motywem jego wypowiedzi artystycznej jest stan człowieka we wszechświecie. Wychodzące spod jego pędzla pejzaże, martwe natury, fantastyczne oraz mistyczne obrazy, są metaforycznymi przedstawieniami pragnienia doznania najgłębszych ludzkich emocji. Linia oraz geometria są najważniejszymi środkami ekspresji i elementami kompozycyjnymi w sztuce artysty. To właśnie linie, które nieraz jawią się jako szkicowe, są najczystszymi oraz najdokładniejszymi manifestacjami emocjonalnego, intelektualnego oraz estetycznego wyrazu.