Bolesław Cybis (results)
31 March 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Harbor on the Vistula (Recto) / Sketch of a boat (Verso), 1925
Hammer price: 900 PLN
LOT number
27
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Harbor on the Vistula (Recto) / Sketch of a boat (Verso), 1925

Hammer price: 900 PLN

pencil/paper, 18 x 22 cm
dated lower right: '7/X.25.', on the reverse inventory number: '108'
ID: 81872
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • the artist’s legacy
  • private collection, Poland
More information
Przy okazji wizyty w Kazimierzu Dolnym żaden szanujący się podróżnik nie mógł pominąć jeszcze jednej miejscowości – Janowca. Choć nie dzieliła ich znaczna odległość, to wyprawa ta nastręczyć mogła wędrowcom pewnych problemów. Na ich drodze pojawiała się jedna, ale poważna przeszkoda – Wisła. Oczywiście radzono sobie z nią już od czasów średniowiecza, kiedy to w XIII wieku powstała przeprawa wiślana, a miasto otrzymało monopol na przewożenie dóbr i ludności przez rzekę. Prezentowana praca Bolesława Cybisa ukazuje niewielki budynek przystani rzecznej, która stanowiła być może element większej struktury wchodzącej w skład punktu przeprawy lub wiązała się z działalnością handlową mieszkańców. Szkicowy charakter sugeruje wykonane spontanicznie studium z natury będące efektem uchwycenia w ruchu codziennego biegu życia nadwiślańskiego miasteczka. Wydaje się, że na pierwszym planie Cybis zarysował charakterystyczne dla tego regionu łodzie komunikacyjne – baty. W oddali zaś majaczy sylwetka podłużnego promu z dwiema znajdującymi się na nim postaciami.