Bolesław Cybis (results)
31 March 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Mannequin supported on the right shoulder, 1925
Hammer price: 55,000 PLN
LOT number
10
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Mannequin supported on the right shoulder, 1925

Hammer price: 55,000 PLN

crayon, sanguine/paper, 41.5 x 54.7 cm (dimensions in passe-partout window)
dated lower right: '24/III 25', on the reverse deposit label of National Museum in Warsaw
ID: 81879
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • the artist’s legacy
  • private collection, Poland
Literature
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, exhibition catalogue, ed. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, p. 127 (ill.), cat. no. II/44
Exhibited
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, National Museum in Warsaw, 20th September – 3rd November 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, District Museum in Toruń, Star House, 6th May 1984 – 15th May 1985
More information
Rok 1925 okazał się bardzo płodny w twórczości artysty. Jest to okres intensywnej eksploracji malarstwa dawnych mistrzów i drugiego pleneru kazimierskiego, w którym uczestniczy Cybis. Wówczas, co zdaje się tutaj najistotniejsze, założone zostaje w Warszawie „Bractwo św. Łukasza”, którego artysta był współtwórcą i aktywnym członkiem. Pobyt na Lubelszczyźnie zaowocował nie tylko rysunkowymi studiami architektury, ale również wnikliwą analizą nadwiślańskich krajobrazów, które posłużyły za tła dla wielu kompozycji z manekinami. Widoczne na rysunku nabrzeże charakteryzuje się wprawdzie syntetyczną linią, niemniej jednak może stanowić wynik obserwacji poczynionych podczas pleneru malarskiego. Artysta umyślnie uprościł element pejzażowy, nadając mu tajemniczy, oniryczny charakter anonimowego rozlewiska. W jego przestrzeń wkomponowane zostały trzy postacie – pochylający się nad taflą wody manekin oraz umieszczeni w oddali kąpiący się. Całości dopełnia umieszczone po prawej stronie martwe drzewo o iście wanitatywnym charakterze potęgujące atmosferę melancholii.