Bolesław Cybis (results)
31 March 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Cells in Kazimierz, 1925
Hammer price: 4,000 PLN
LOT number
25
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Cells in Kazimierz, 1925

Hammer price: 4,000 PLN

sanguine/paper, 27 x 21 cm (dimensions in passe-partout window)
dated lower right: '30/XI'
ID: 81871
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • the artist’s legacy
  • private collection, Poland
Literature
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, exhibition catalogue, ed. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, p. 67 (ill.), cat. no. II/54
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, exhibition catalogue, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1978, pos. 27
Exhibited
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, National Museum in Warsaw, 20th September – 3rd November 2002
  • Wystawa malarstwa i rysunku Bolesława Cybisa, District Museum in Toruń, Star House, 6th May 1984 – 15th May 1985
  • Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego: Bractwo św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta, National Museum in Warsaw, September-October 1978
More information
Kazimierz Dolny w okresie międzywojnia to miejscowość niewielka, lecz stosunkowo różnorodna i pełna kontrastów. Niejednolitość ta przejawiała się zarówno na tle kulturowym, jak i wizualnym. Od średniowiecza funkcjonowały tu obok siebie dwie społeczności – chrześcijańska i żydowska. Życie mieszkańców toczyło się głównie wokół rynku, przylegających do niego uliczek i licznych zaułków. W sąsiedztwie murowanych, manierystycznych budowli o wysokiej klasie artystycznej współistniała uboga drewniana zabudowa o mało reprezentacyjnym charakterze. Niemniej jednak to właśnie oblicze miasta zainspirowało szczególnie Bolesława Cybisa podczas jego drugiego pleneru malarskiego zorganizowanego latem 1925 roku. Powstało wówczas wiele szkiców drewnianej architektury. Prezentowany rysunek ukazuje jeden z kazimierskich zaułków. Ciasną uliczkę otaczają budynki wzniesione z desek i drewnianych bali. Struktury te mają zdecydowanie prowizoryczny charakter i odznaczają się nietrwałością. Zastosowanie przez artystę linii diagonalnych jeszcze bardziej potęguje wrażenie atektoniki obiektów, które wydają się rozpadać.