Bolesław Cybis (results)
31 March 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Pig's head (Sketch for composition "Still life"), circa 1929
Hammer price: 4,200 PLN
LOT number
29
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Pig's head (Sketch for composition "Still life"), circa 1929

Hammer price: 4,200 PLN

sanguine on paper, 44.7 x 53 cm
on the reverse deposit label of National Museum in Warsaw
ID: 81880
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • the artist’s legacy
  • private collection, Poland
Literature
  • Boleslaw Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzezba. Tworczosc lat dwudziestych i trzydziestych, exhibition catalogue, ed. Anna Prugar-Myslik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, cat. no. II/88
Exhibited
  • Boleslaw Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzezba. Tworczosc lat dwudziestych i trzydziestych, National Museum in Warsaw, 20th September – 3rd November 2002
More information
Rysunek przedstawiający głowę martwej świni w widoku profilowym przywodzi na myśl fragmenty barokowych kompozycji ze scenami z targowisk lub rzeźni. Motyw zwierzęcych łbów czy pofragmentowanych korpusów zapełniających targowe stoły wywodzi się z naturalistycznej sztuki braci Carraccich. Przedstawienia wnętrz rzeźni, wypełnionych po brzegi spiżarni oraz miejskich straganów stały się szczególnie popularne w kręgu artystów niderlandzkich w XVI w. Do grona wybitnych przedstawicieli tej szkoły zaliczyć można Pietera Aertsena czy Fransa Snydersa. Cybis w ślad za dawnymi mistrzami posłużył się w swojej pracy daleko idącym realizmem w przedstawieniu kształtów i skóry zwierzęcia. Zapewne pomocna stała się w tym sama technika. Sangwina pozwoliła mu na odpowiednie wymodelowanie światłocieniowe powierzchni. Ta dokładność malarza miała jednak swoje głębsze zastosowanie, ponieważ, jak się okazuje, ów szkic posłużył Cybisowi jako studium do bardziej rozbudowanej kompozycji, którą stanowi obraz zatytułowany „Martwa natura” znajdujący się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Głowa została wykorzystana w tej pracy wprawdzie w innym układzie, ale nie ma wątpliwości co do tego, iż stanowiła jeden z etapów prowadzących do stworzenia dzieła olejnego. Może to zatem pokazywać przebieg procesu twórczego Cybisa, w którym studia przygotowawcze stanowić mogły istotny element pracy.